Opublikowano . Kraj i świat | Aktualności | Pozostałe wiadomości


Inicjowanie monitoringu GPS floty w przedsiębiorstwie

Nie można dopuścić do tego, aby wykorzystywanie monitoringu GPS przekraczało konkretne aspekty prawne. Gdy potwierdzona zostanie aprobata przedsiębiorcy na jego zainicjowanie w przedsiębiorstwie, należy mieć to na uwadze w trakcie całego procesu.

2020/03/gps-flota-jpg_5e7de69958c29

W niniejszym artykule zajmiemy się obowiązkami formalnymi, których spełnienie będzie obowiązkiem pracodawcy chcącego faktycznie stosować monitoring.

Zacznijmy od regulacji zakładowych
Przede wszystkim nieoceniona będzie analiza celów i metod zastosowania monitoringu pracy kierowców. Nie obejdzie się zatem bez weryfikowania wybranego modelu pod względem obowiązujących zasad RODO, identyfikacji podstaw przetwarzania danych pracowniczych i ewentualności związane z przybliżoną oceną tego, czy osiągnięte przez tę technologię efekty mieszczą się w ramach ochrony danych osobowych.

Kwestie związane z monitoringiem bezpośrednio podlegają ustaleniom w sensie układu zbiorowego pracy/regulaminu pracy. Ewentualnie mówimy o konkretnym obwieszczeniu w momencie, w którym właściciel firmy nie zostaje objęty układem zbiorowym pracy, czy też nie ma on obowiązku ustalania regulaminu pracy danej placówki. Istotne jest zwracanie szczególnej uwagi, jeśli chodzi o formę i metodę modernizacji układu zbiorowego pracy, zakresu regulaminowego i tego, w jaki sposób ogłaszane będą wybrane zmiany. To ostatnie tyczy się w szczególności nowozatrudnionych osób, które muszą zostać poinformowane o powyższych sprawach, zanim przystąpią oni do pracy.

Kwestia informowania pracowników
Ważne jest, aby informacja o wdrożeniu systemu monitorującego pracę kierowców dotarła do nich od pracodawcy jeszcze przed faktyczną implementacją. Dla uściślenia mowa tu o okresie nieprzekraczającym dwóch tygodni przed ostatecznym uruchomieniem całości. Forma jej upublicznienia może być różna, przyjmuje się jednak tę e-mailową, papierową (zamieszczenie stosownego dokumentu we wnętrzu gabloty informacyjnej), czy osobistą, na firmowym zgromadzeniu. Ta ostatnia wydaje się najkorzystniejsza, również ze względu na to, że pracownicy w razie wątpliwości zawsze będą mogli zadać stosowne pytania przedsiębiorcy.

Podsumowanie
Zainicjowanie monitoringu GPS w firmie jest wymagające zarówno organizacyjnie, jak i prawnie. W celu uniknięcia ewentualnych błędów należy zwrócić się do przedsiębiorstw sprzedających systemy monitorowania floty pojazdów jak Verizon Connect, zajmujących się jednocześnie doradztwem na ich temat.

Artykuł sponsorowany