Asystent/ka ds. eksportu

Zdjęcie


Zakłady Mięsne "PEKPOL Ostrołęka" S.A. poszukują pracownika
na stanowisko asystenta ds. eksportu


ZADANIA:
- wsparcie w obsłudze klientów oraz pozyskiwanie nowych odbiorców,
- sporządzanie ofert handlowych,
- wsparcie w realizacji zamówień oraz koordynacja procesu wysyłki,
- obsługa posprzedażowa,
- sporządzanie raportów oraz analiz, dla bezpośredniego przełożonego,
- przygotowywanie i nadzorowanie przepływu dokumentacji.

WYMAGANIA:
- wykształcenie min. średnie
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność obsługi urządzeń biurowych, dobra znajomość pakietu MS Office,
- systematyczność, odpowiedzialność,
- dobra organizacja pracy,
- nastawienie na realizację celów
- wysoka kultura osobista,
- znajomość języka angielskiego,
- doświadczenie w branży mile widziane.

OFERUJEMY:
- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
- terminowe wynagrodzenie,
- zdobycia doświadczenia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
- dobrą atmosferę w pracy,
- pracę w młodym i dynamicznym zespole,
- realną możliwość rozwoju,
- ubezpieczenie na życie w preferencyjnej cenie,
- pakiet opieki medycznej po przepracowaniu 1 roku.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres kadry@pekpol.pl z dopiskiem eksport lub osobiście dostarczyć do siedziby firmy w terminie do 27.06.2018r.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym są Zakłady Mięsne "Pekpol Ostrołęka" S.A. z siedzibą w Ławach, ul. Przemysłowa 31, Ławy, 07 - 410 Ostrołęka, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko asystenta/asystentki ds. eksportu. Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych w przyszłych rekrutacjach na powyższe stanowisko lub inne stanowiska. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
...............................................
(data i podpis kandydata do pracy)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Mięsne "Pekpol Ostrołęka" S.A. z siedzibą w Ławach, ul. Przemysłowa 31, Ławy, 07 - 410 Ostrołęka, tel. 29 764 11 01, fax: 29 764 14 06, e-mail: biuro@pekpol.pl;
2) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: inspektor@pekpol.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na dane stanowisko, chyba, że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy biuro@pekpol.pl, inspektor@pekpol.pl;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.


Autor: Zakłady Mięsne PEKPOL Ostrołęka S.A.

Telefon:

E-mail:

Dodano: 20.06.2018, godz. 15:37

Ważne do: 27.06.2018

Wyświetleń: 27

ID: #40988

Edytuj