Dofinansowanie z programu "CZYSTE POWIETRZE'"

Zdjęcie


Świerszcz Sp. zo. o
Tel 507 870 199
Pomoc w uzyskaniu dofinansowania z programu
"" Czyste Powietrze""- kompleksowa obsługa
Program Czyste powietrze ma na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji
pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków
mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych
jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
Minimalny poziom dofinansowania 7 000 zł
Maksymalny poziom dofinansowania 53 000zł
Programem obejmuje
Budynki istniejące
I. Koszt demontażu źródeł ciepła na paliwa stałe (między innymi kocioł na węgiel, kocioł na
biomasę, piec kaflowy, kominek, piec wolnostojący typu koza, trzon kuchenny) oraz ich wymiany
na urządzenia i instalacje: kotły na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego,
kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrzne, pompy ciepła odbierające
ciepło z gruntu lub wody wraz z przyłączami.
III. Koszt docieplenia przegród zewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane
od środowiska zewnętrznego.
IV. Koszt docieplenia przegród wewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane
od nieogrzewanych.
V. Koszt wymiany i montażu stolarki zewnętrznej w tym: okien, okien połaciowych, drzwi
balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych, drzwi zewnętrznych/garażowych.
VI. Koszt montażu lub modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
w tym montaż zaworów z głowicami termostatycznymi.
VII. Koszt zakupu i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (finansowanie w formie
pożyczki): kolektorów słonecznych, mikroinstalacji fotowoltaicznych
VIII. Koszt zakupu i montażu wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła
Nowo budowane jednorodzinne budynki mieszkalne
I. Koszty związane z zakupem i montażem następujących urządzeń i instalacji kotły na paliwa stałe,
węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne,
pompy ciepła powietrze, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody wraz z przyłączami,
II. Koszt zakupu i montażu instalacji źródeł energii odnawialnej (finansowanie w formie pożyczki):
kolektorów słonecznych, mikroinstalacji fotowoltaicznych,
Zapraszamy do naszej firmy, pomożemy przy wypełnianiu dokumentacji niezbędnej do uzyskania
dofinansowania
Świerszcz Sp. zo.o , Tel 507 870 199,
Biuro - Ostrołęka ul. Agrestowa 21
Pon.- Pt. od godziny.10.00 do 17.00
Sob.- 10.00 do 14.00


Autor: Świerszcz

Telefon: 507870199 ,

E-mail:

Dodano: 11.07.2019, godz. 22:45

Ważne do: 18.07.2019

Wyświetleń: 39

ID: #66076

Edytuj