Opublikowano . Ostrów Mazowiecka | Aktualności | Pozostałe wiadomości


Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych (zdjęcia, wideo)

Przedstawiciele organizacji pozarządowych z Ostrowi Mazowieckiej wzięli udział w bezpłatnym szkoleniu zorganizowanym przez Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz ostrowski urząd miasta.

Szkolenie pn. "Jak poprawnie zrealizować projekt i złożyć sprawozdanie. Rozliczanie dotacji publicznej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" poprowadził Artur Gluziński.

Podczas szkolenia omówiono następujące zagadnienia: realizacja zadania zgodnie z harmonogramem, przesunięcia między pozycjami kosztorysu i aneksy do umowy, obowiązki informacyjne organizacji korzystającej z dotacji, ponoszenie wydatków zgodnie z okresem realizacji zadania (ważne zmiany) i rozliczenie środków.

Szkolenie odbyło się w piątek 9 marca w Centrum Dialogu Społecznego przy ul. Partyzantów 7A w Ostrowi Mazowieckiej.


Dodaj komentarz