Kontakt

Siedziba redakcji:

OstrowMaz24.pl

Ostrów Mazowiecka, ul. Sikorskiego 8 (II piętro)

Prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty pod numerem tel. 517-150-500.

 

Wydawca:

MultimediaGroup Cezary Gołaś

ul. Insurekcyjna 6B,

07-410 Ostrołęka

NIP: 758-214-83-93

tel. 517-150-500

E-mail:

OstrowMaz24.pl to dziennik internetowy zarejestrowany jako tytuł prasowy w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce.

 

Nie zwracamy niezamówionych materiałów. Zastrzegamy sobie prawo do skrótów i opracowań tekstów. Przesyłając zdjęcie, wideo, nagranie audio lub inny materiał mogący podlegać prawom autorskim, autor oświadcza, że materiały nie naruszają przepisów polskiego prawa ani chronionych dóbr osobistych osób i/lub podmiotów trzecich. Autor oświadcza również, że jest w pełni uprawniony do dysponowania zdjęciem zgodnie z prawem autorskim i godzi się na jego bezpłatną publikację na łamach dziennika internetowego "OstrowMaz24.pl". Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.

Dodaj komentarz