Opublikowano . Ostrów Mazowiecka | Firmy i instytucje | PUP


PUP: są środki na aktywizację zawodową osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej posiada środki finansowe na aktywizację zawodową osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

pup_ostrow_22_09_17

PUP udziela środków na trzy programy. Poniżej przedstawiamy szczegóły.

Pierwszy program dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej (z ustalonym II lub w uzasadnionych przypadkach I profilem pomocy), należących do tzw. grup defaworyzowanych, tj. osób z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach (do wykształcenia na poziomie średnim włącznie), w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotnych (figurujących w rejestrze PUP nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy) oraz kobiet. Jest możliwość ubiegania się o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Drugi program dla osób bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej. Jest możliwość odbycia stażu - osoby bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy (wniosek składa pracodawca), ubiegania się o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej - osoby bezrobotne z ustalonym II lub w uzasadnionych przypadkach I profilem pomocy (wniosek składa osoba bezrobotna), zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy - osoby bezrobotne z ustalonym II lub w uzasadnionych przypadkach I profilem pomocy (wniosek składa pracodawca), środki w ramach programu rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, finansowanego z rezerwy Funduszu Pracy, skierowanego do osób bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej.

Trzeci program dla niepełnosprawnych osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Jest możliwość odbycia stażu - osoby bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy lub osoby poszukujące pracy (wniosek składa pracodawca), ubiegania się o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej - osoby bezrobotne z ustalonym II lub w uzasadnionych przypadkach I profilem pomocy lub osoby poszukujące pracy (wniosek składa osoba bezrobotna), zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy gospodarczej - osoby bezrobotne z ustalonym II lub w uzasadnionych przypadkach I profilem pomocy lub osoby poszukujące pracy (wniosek składa pracodawca).

Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej oraz w siedzibie przy ul. 3 Maja 55.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej zajmujący się jednorazowymi środkami (pokój nr 21), wyposażeniem stanowiska pracy (pokój nr 19), stażami (pokój nr 20). Informacje udzielane są również pod numerami tel. 508-027-444, 508-027-409, 508-027-545.


Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl. Regulamin zamieszczania komentarzy za pomocą narzędzia Facebook oraz zasady obowiązujące na Facebooku znajdują się pod adresem https://www.facebook.com/policies