Opublikowano . Ostrów Mazowiecka | Aktualności | Straż pożarna


Strażacy interweniowali w Nienałtach-Szymanach

Około godziny 15.00 jednostka OSP z Zarąb Kościelnych została zaalarmowana o pożarze pola w miejscowości Nienałty-Szymany.

2019/07/pozary-28072019-jpg_5d3d902f98bdb fot. FB OSP Zaręby Kościelne

- W ezwano nas do pożaru rżyska w miejscowości Nienałty-Szymany, pożar został sprawnie opanowany. W akcji brały udział: dwa zastępy OSP Zaręby Kościelne oraz JRG PSP Ostrów Mazowiecka - czytamy na profilu FB OPS Zaręby Kościelne.

W ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wprowadzono zakaz wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Za łamanie tego zakazu grożą sankcje karne w postaci grzywny albo aresztu. Zakaz wypalania traw jest również jednym z wymogów dobrej kultury rolnej. Ich przestrzeganie jest konieczne między innymi w ramach systemu dopłat bezpośrednich i stanowi jedną z tzw. zasad wzajemnej zgodności – katalogu wymogów i ograniczeń, jakim podlegają rolnicy korzystający z tych dopłat - alarmuje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.