Opublikowano . Powiat ostrowski | Aktualności | Edukacja


Nowi dyrektorzy szkół w powiecie ostrowskim

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego doszło do zmian na stanowisku dyrektorów w Zespole Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej i Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie. Z posadami pożegnały się Teresa Zienkiewicz i Joanna Madej.

2019/09/boguslaw-konrad-jpg_5d77686bde1fd

Funkcję dyrektora z początkiem września w ostrowskim "Ekonomiku" przejął Bogusław Konrad. W lubiejewskiej placówce stanowisko dyrektora piastować będzie Marta Zommer. Dodatkowo Urszuli Sobotce powierzono zarządzanie Bursą Szkolną w Ostrowi Mazowieckiej.

Starosta ostrowski Zbigniew Chrupek, na spotkaniu do którego doszło 30 sierpnia w sali konferencyjnej starostwa powiatowego, złożył podziękowania wieloletnim dyrektorom - Teresie Zienkiewicz i Joannie Madej oraz oficjalnie powierzył stanowiska nowym szefom powiatowych placówek edukacyjnych.

- Z okazji powierzenia stanowisk, starosta ostrowski w imieniu zarządu powiatu złożył nowym dyrektorom gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym - informuje Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej.

Nowymi dyrektorami szkół w powiecie ostrowskim zostali: Marta Zommer - Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie, Urszula Sobota - Bursa Szkolna w Ostrowi Mazowieckiej i Bogusław Konrad - Zespół Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej.