Opublikowano . Ostrów Mazowiecka | Aktualności | Edukacja


Szkolenie dla pracowników oświaty i przedstawicieli samorządu

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, wspólnie z ostrowską komendą policji i poradnią psychologiczno-pedagogiczną, zaprasza nauczycieli i pracowników szkół na bezpłatne szkolenie pn. "Bezpieczna szkoła". Szkolenie zostanie przeprowadzone przez przedstawicieli Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego w Warszawie.

konferencja_kopernik1_27_10_17

Program:
10.00-10.10 - uroczyste rozpoczęcie szkolenia,
10.10-10.40 - wstęp: wiadomości dotyczące skali zdarzeń niebezpiecznych w placówkach oświatowych w ostatnich latach,
10.40-10.55 - omówienie zagadnienia "Przygotowanie, a radzenie sobie ze stresem",
10.55-11.10 - ćwiczenie praktyczne "Magiczny kij",
11.10-11.50 - profilaktyka i prewencja: rola profilaktyki i prewencji w codziennej pracy, elementy wiktymologii, opracowanie folderu "Bezpieczna szkoła", zabezpieczenia techniczne w placówce, ich rola i praktyczne sposoby wykorzystania,
11.50-12.10 - pokaz imitacji broni oraz niebezpiecznych narzędzie (praktyczny pokaz),
12.10-12.30 - pokaz oraz ćwiczenia w przyjmowaniu pozycji bezpiecznej (ćwiczenie praktyczne),
12.30-12.50 - przerwa kawowa,
12.50-13.30 - pokaz wraz z omówieniem standardów postępowania w różnych sytuacjach kryzysowych: standard postępowania w sytuacji "Agresywny i niebezpieczny osobnik w szkole", "Akt terroru kryminalnego w placówce oświatowej" i "Aktywny strzelec" z wykorzystaniem procedur postępowania "Azyl" i "Ewakuacja", projekcja filmu "Azyl",
13.30-13.45 - zagrożenia wynikające z podłożenia ładunku wybuchowego i sytuacji zakładniczej: omówienie zagrożeń wynikających z otrzymania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego oraz zagrożeń terrorystycznych w placówce, projekcja filmu "Zagrożenia bombowe, terrorystyczne",
13.45-14.00 - ćwiczenia praktyczne: "Agresywny osobnik w szkole",
14.00-14.10 - podsumowanie szkolenia,
14.10-14.20 - zakończenie szkolenia.

Szkolenie odbędzie się, w czwartek 21 listopada, w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej.