Opublikowano . Ostrów Mazowiecka | Aktualności | Wiadomości z miasta


Miejscy radni z większą dietą

Podczas dwunastej sesji rady miasta, radni głosowali nad ustaleniem zasad i wysokości diet im przysługującym. Uchwała została przyjęta przez aklamację, oprócz podwyżki diety radnego, wprowadzono potrącenia proporcjonalne do nieobecności radnych na posiedzeniach sesji, komisji czy dyżurach.

2019/03/przewodniczacy-krajewski-jpg_5c87c25f78231

W ramach rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu, która określa wysokość diet, zróżnicowanych ze względu na liczbę mieszkańców gminy. W gminach od 15 tys. do 100  tys. mieszkańców radnemu przysługują w ciągu miesiąca diety w wysokości do 75% maksymalnej wysokości diety. Radny miasta Ostrów Mazowiecka może otrzymać więc maksymalną dietę w wysokości 2013,10 zł.

Podstawę wypłaty diety stanowi minimalne wynagrodzenie za pracę, które corocznie wzrasta. Wzrost minimalnego wynagrodzenia i ograniczenia co do maksymalnej wysokości diety wypłacanej radnym spowodowało zachwianie proporcji między wysokością diety a sprawowaną funkcją w radzie. Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2020 r. wzrosłaby wysokość diet wypłacanych radnym miasta. Radni musieli podjąć działania mające na celu zahamowanie wzrostu diet i utrzymania ich na podobnym poziomie.

W przyjętej uchwale radny miasta, który nie jest członkiem co najmniej jednej komisji przysługuje 1134,21 złotych, radnemu będącym członkiem co najmniej w jednej komisji 1261,54 zł, przewodniczącemu komisji 1503,11 zł, w-ce przewodniczącemu rady miasta 1744,68 zł, a przewodniczącemu rady miasta tak jak w latach ubiegłych maksymalna kwota 2013,10 złotych diety.  

Wzrost diet radnych miasta Ostrów Mazowiecka na kolejny rok wynosi obecnie około 10-15 złotych w stosunku do roku obecnego.