Opublikowano . Ostrów Mazowiecka | Firmy i instytucje | ZUS


Ruszyła wysyłka formularzy PIT dla świadczeniobiorców ZUS

W regionie płockim (północna część województwa) list otrzyma łącznie ponad 211 tysięcy osób. Korespondencja jest adresowana najczęściej do emerytów i rencistów, ale trafi również na przykład do osób, które w ubiegłym roku pobierały zasiłki chorobowe, macierzyńskie czy opiekuńcze.

zus_05_08_17

Wysyłka będzie realizowana w kilku turach, ale wszystkie listy dotrą do adresatów jeszcze przed 1 marca.

PIT-40A, PIT-11A czy PIT-11?

Roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A dostaną świadczeniobiorcy, którzy przynajmniej w grudniu pobierali emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub rentę socjalną i nadal to świadczenie uzyskują.

- Do części adresatów wysłano druk PIT-11A. Jest to informacja o dochodach dotycząca osób, które pobierały inne niż wymienione powyżej świadczenia z ZUS (zasiłki chorobowe, macierzyńskie) oraz tych, które w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS. Deklarację otrzymają również m.in. osoby, które złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów z małżonkiem, albo też złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek wg. wyższej skali podatkowej, czy wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A - informuje Piotr Olewiński, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa mazowieckiego.

PIT-11 otrzymają z kolei osoby, które pobrały w ubiegłym roku świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub ugody.

W szczególnych przypadkach Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wydać świadczeniobiorcy duplikat deklaracji PIT jeszcze przed dostarczeniem jej standardową drogą pocztową. Duplikat można otrzymać w każdej placówce ZUS.

1 proc. od emeryta?

Emeryci i renciści, jak wszyscy podatnicy, mogą przekazać 1 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

- Jeżeli nie mają żadnych odliczeń, a ich dochody to wyłącznie świadczenia wypłacane przez ZUS, wówczas nie muszą samodzielnie wypełniać druku PIT-37. Wystarczy, że wypełnią formularz PIT-OP i złożą go papierowo lub elektronicznie do Urzędu Skarbowego. Jeżeli jest to ta sama organizacja co w roku ubiegłym, to świadczeniobiorca nie musi składać żadnej dodatkowej dokumentacji. 1 proc. trafi wtedy do niej automatycznie - podaje Piotr Olewiński.