Opublikowano . Ostrów Mazowiecka | Aktualności | Edukacja


Pod koniec marca ruszą próbne egzaminy ósmoklasisty

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowały, że udostępnią arkusze egzaminacyjne w wersji elektronicznej szkołom, które będą zainteresowane przeprowadzeniem próbnego egzaminu ósmoklasisty. Przygotowane testy uczniowie będą rozwiązywać w domu.

2020/03/szkola-egzamin-jpg_5e7db4c991254

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego).

Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić taką próbę od 30 marca do 1 kwietnia br.

- Co roku wiele szkół przeprowadza próbne egzaminy. Obecnie, mając na uwadze wyjątkową sytuację zawieszenia zajęć w szkołach, wspólnie z Centralną Komisją Egzaminacyjną chcemy wspomóc dyrektorów i nauczycieli również w kwestii organizacji próbnych egzaminów dla ósmoklasistów, aby mogli oni skupić się na realizacji zadań w nowej sytuacji - podkreślił Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia, w jaki sposób zostanie przeprowadzony próbny egzamin ósmoklasisty w czasie obowiązującego w kraju stanu epidemii.

Arkusze do egzaminu próbnego
Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach: 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9.00 - język polski, 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9.00 - matematyka, 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9.00 - języki obce nowożytne.

Zasady oceniania zadań
CKE przygotowała również zasady oceniania rozwiązań zadań. W pierwszej kolejności zostaną one przekazane wyłącznie dyrektorom szkół podstawowych, w których w 2020 r. jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, za pośrednictwem systemu informatycznego SIOEO. Dyrektorzy będą proszeni o udostępnienie tych dokumentów nauczycielom, którzy podejmą decyzję o ocenieniu prac przekazanych przez uczniów. Zasady oceniania zostaną zamieszczone 8 kwietnia br. na stronie internetowej CKE.

Poinformowanie uczniów i rodziców
Zachęcamy do tego, aby szkoły, które zechcą wziąć udział w próbnym egzaminie, przekazały uczniom informację o terminie jego przeprowadzenia. Wskazane jest, aby uczniowie po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę/nauczyciela formie, np. w pliku w edytorze tekstów, na wydruku - należy jednak pamiętać, że nie każdy uczeń dysponuje w domu drukarką; korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie) oraz na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

Kontakt z nauczycielem
Proponujemy również, aby uczniowie przesłali swoje rozwiązania do nauczycieli (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć poszczególnych kartek rozwiązań), którzy korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać uczniom informację zwrotną, np. w postaci krótkiego komentarza w e-mailu, podczas spotkania on-line - indywidualnego albo z grupą, w postaci komentarzy w pliku - w przypadku, jeśli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku edytowalnym.

Jeżeli nie będzie to możliwe, można rozważyć przekazanie zbiorczej informacji wszystkim uczniom (np. prowadząc z uczniami "rozmowę" w formie tworzonego wspólnie dokumentu na jednej z dostępnych platform umożliwiających wspólną pracę) już po ogłoszeniu zasad rozwiązań zadań na stronie CKE (8 kwietnia br.).

Egzamin próbny dla wszystkich chętnych uczniów
Dyrektorzy szkół proszeni są o zadbanie o to, aby w próbnym egzaminie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy wyrażą taką chęć. Jeżeli dany uczeń nie ma w domu dostępu do internetu, należy rozważyć możliwość przekazania mu arkuszy w formie wydruków lub przygotowanie wydruków do odbioru w szkole.

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty jest dobrowolne. Centralna Komisja Egzaminacyjna proponuje, aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów), choć mam pełną świadomość, że w warunkach domowych może to być trudne do zrealizowania.

Próbny egzamin ósmoklasisty powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów.

Dodatkowe informacje i materiały dotyczące egzaminu ósmoklasisty
Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:
- informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów,
- przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów,
- arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty,
- arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.
- osiem zestawów zadań zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych,
- filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.