Opublikowano . Ostrów Mazowiecka | Sport | Pozostałe


Wsparcie klubów sportowych w czasie trwania epidemii. Budżet programu? 10 mln zł

Epidemia wpływa na funkcjonowanie organizacji pozarządowych, również tych, które w ramach realizacji zadań publicznych organizują działania i aktywności sportowe. Dla nich powstał program, którego celem jest ich wsparcie. Budżet programu wynosi 10 mln zł.

2020/04/pieniadze-kasa-jpg_5e8c47f6f2ca9

Z myślą o organizacjach pozarządowych, które organizują działania i aktywności sportowe powstał "program wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19".

Rada Ministrów przyjęła we wtorek 5 maja program, którego budżet wynosi 10 milinów złotych i ma na celu umożliwienie dalszego funkcjonowania organizacji pozarządowych w czasie sytuacji epidemicznej, jak również ich wsparcie w ramach przeciwdziałania koronawirusowi.

- Procedury przyznawania dotacji zostały uproszczone, a składane wnioski będą rozpatrywane na bieżąco - informuje Ministerstwo Sportu.

Dotacje w ramach programu są dostępne m.in. dla "sportowego" sektora pozarządowego:
- organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - w tym w szczególności stowarzyszeń i ich związków, fundacji oraz jednostek terenowych organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
- klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów Ustawy o Sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku.

Dotacje będą przyznane w ramach dwóch priorytetów, a uzyskane dofinansowanie będzie można przeznaczyć na:
1. Działania wspierające (Priorytet 1): Uzupełnianie zadań administracji publicznej, których celem jest przeciwdziałanie COVID-19 w społecznościach lokalnych.
2. Bezpieczeństwo organizacji pozarządowej (Priorytet 2) tj. realizację działań, które musiały zostać wstrzymane przez epidemię; realizację działań, które umożliwią dalsze funkcjonowanie organizacji; zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji powyższych działań; wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań.

Maksymalna kwota dotacji w Priorytecie 1 wynosi 50 tys. zł, a Priorytecie 2 - 40 tys. zł. Przy aplikowaniu nie jest wymagany wkład własny. Program ma działać w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego oraz 90 dni po jego zakończeniu.

Instytucją zarządzającą programem jest Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Więcej o naborze i zasadach otrzymania dotacji znajdziecie na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności.


Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.