Opublikowano . Powiat ostrowski | Aktualności | Wiadomości z powiatu


Wkrótce XVI Sesja Rady Gminy Wąsewo

Gmina Wąsewo zwołuje XVI Sesję Rady Gminy Wąsewo, która odbędzie się w piątek 27 listopada o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsewo.

2020/07/gmina-wasewo-jpg_5f0e9f096108f

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.
3. Przyjęcie protokołu Nr XV.2020 z poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąsewo,
2) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami,
3) przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,
4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku,
5) sprawie likwidacji Dziennego Domu ,,Senior +” w Wąsewie,
6) uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
7) Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2020-2034
8) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąsewo na 2020 rok.
7. Informacja o realizacji zadań oświatowych.
8. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

Jak informuje przewodniczący rady gminy Grzegorz Jaworski, najbliższe posiedzenie Rady Gminy Wąsewo zaplanowane na dzień 27 listopada na godz. 11.00 odbędzie się wyłącznie z udziałem radnych gminy Wąsewo i pracowników urzędu. Decyzja ta podyktowana została troską o zdrowie mieszkańców w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną kraju.

Transmisję online z przebiegu obrad możecie śledzić dzięki transmisji live na stronie gminy Wąsewo: wasewo.pl.


Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.