Opublikowano . Powiat ostrowski | Aktualności | Wiadomości z powiatu


Wkrótce posiedzenie obu komisji Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

We wtorek 24 listopada o godz. 14.30 w trybie zdalnym odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Finansowo - Budżetowej, Rozwoju Powiatu i Rolnictwa Rady Powiatu oraz Komisji Spraw Społeczno - Obywatelskich, Edukacji i Zdrowia Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej.

2020/08/starostwo-powiatowe-budynek-jpg_5f2bf4f0474ae

Proponowany porządek posiedzenia:

1) Otwarcie, przyjęcie porządku obrad i przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 27 października 2020 r.

2) Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2020,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Ostrów Mazowiecka w latach 2021 - 2023,

e) uchwalenia Rocznego programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok,
f) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ostrowskiego na rzecz Miasta Ostrów Mazowiecka.

3) Opiniowanie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrowskiego w roku szkolnym 2019/2020.
 
4) Wybór reprezentanta Komisji Spraw Społeczno – Obywatelskich, Edukacji i Zdrowia do Kapituły o nagrodę w dziedzinie artystycznej.
 
5) Sprawy różne.


Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.