Opublikowano . Kraj i świat | Aktualności | Wiadomości z kraju i ze świata


Kiedy warto złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka bywa ratunkiem dla poważnie zadłużonych osób fizycznych, które nie są w stanie dłużej spłacać swoich zobowiązań finansowych.

2021/09/businessman-shocked-because-of-company-bankruptcy-kopia-jpg_61543384d33a1

W toku postępowania upadłościowego sąd może umorzyć część lub nawet całość zadłużenia, ograniczając jednocześnie jego swobodę rynkową, ale odciążając z nierealnych do spłaty długów.

Jak upadłość konsumencka zmienia sytuację dłużnika?

Upadłość konsumencka to postępowanie, o które wnioskować mogą niewypłacalne osoby fizycznie nieprowadzące działalności gospodarczej, które zalegają ze spłatą zobowiązań od co najmniej trzech miesięcy. Pod uwagę brana jest jedynie całkowita niewypłacalność, czyli zupełny brak środków na pokrycie wierzytelności i brak perspektyw na poprawę sytuacji finansowej w przyszłości. W sytuacjach niezwykle trudnych sąd może umorzyć całość lub część wierzytelności. Dłużnicy radzący sobie finansowo nieco lepiej, często zostają zobowiązani do regulowania części należności zgodnie z planem spłaty zaakceptowanym przez sąd.

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej cały majątek dłużnika staje się masą upadłości, nad którą zarząd sprawuje syndyk wyznaczany przez sąd. To osoba, która pełni istotną rolę w całym postępowaniu upadłościowym. Często przygotowuje dłużnika do ogłoszenia upadłości, pomaga mu napisać wniosek o upadłość konsumencką, dokonuje inwentaryzacji, wyceny i sprzedaży masy upadłościowej, a także opracowuje plan podziału przychodów ze sprzedaży oraz plan spłaty wierzycieli. Syndyk może pomóc dłużnikowi wybrać najlepszą w jego przypadku formę postępowania, co nie zawsze oznacza jedynie postępowanie upadłościowe, a czasem postępowanie o zawarcie układu.

Co należy dołączyć do wniosku o upadłość konsumencką?

Osoby fizyczne mogą wnioskować o otwarcie postępowania upadłościowego jednorazowo w przeciągu 10 lat. Na początku wniosku powinny znaleźć się podstawowe informacje na temat dłużnika, w tym, co niezwykle ważne, jego aktualny adres zamieszkania, na który będą adresowane pocztowe przesyłki sądowe.

Najważniejszą częścią wniosku o upadłość konsumencką jest wykaz majątku dłużnika. Powinien znaleźć się w nim spis składników majątku i należności, spis wszystkich wierzytelności, w tym także wierzytelności spornych, oraz rzetelne informacje na temat wysokości i źródeł przychodów dłużnika, a także ponoszonych przez niego kosztów. Dzięki tym informacjom sąd ma móc określić, w jakiej dokładnie sytuacji znajduje się dłużnik, jak do niej doszło oraz jakie są jego perspektywy na odzyskanie płynności finansowej w bliskiej przyszłości. Do wniosku należy załączyć także dowody potwierdzające opisywany stan rzeczy.

Więcej ciekawych informacji na biznespolski.com.

Artykuł sponsorowany


Dodaj komentarz

Wasze opinie

Kowak   12:27, 12.10.2021
Jeśli potrzebujecie pomocy w przejściu przez upadłość konsumencką to mi pomogła ta kancelaria adwokatupadlosc.com

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.