Opublikowano . Powiat ostrowski | Aktualności | Wiadomości z powiatu


Zwołano XLII Sesję Rady Powiatu

Na wtorek 30 listopada 2021 r. zwołano XLII Sesję Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej, która odbędzie w trybie zdalnym o godz. 14.30.

2021/08/starostwo-powiatowe-w-ostrowi-mazowieckiej-fot-ostrowmaz24-3-jpg_6113b5879bf08 Zdjęcie ilustracyjne

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie Protokołu Nr XLI/2021 z Sesji Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej  odbytej  w dniu 28 października 2021 r.
 3. Informacja o pracy Zarządu Powiatu. 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Ostrowskiego na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2028",
  - zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat,
  - określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Ostrowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
  - uchwalenia Rocznego programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok,
  - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane Powiatowi Ostrowskiemu w roku 2021.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrowskiego w roku szkolnym 2020/2021.
 6. Wnioski, pytania i oświadczenia radnych.
 7. Odpowiedzi na pytania i wnioski radnych.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad sesji.

Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.