dodano: ,

| Strona główna | Powiat ostrowski | |


Projekt systemowy - Dajmy Sobie Szanse

Gmina Andrzejewo/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrzejewie informuje, iż rozpoczął realizację projektu systemowego „DAJ SOBIE SZANSĘ”.

Współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób będących klientami pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne, zatrudnione w gospodarstwie rolnym, zagrożone wykluczeniem społecznym z terenu gminy Andrzejewo.

Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2011 roku.


Dodaj komentarz