Opublikowano . Mazowieckie | Aktualności | Pozostałe wiadomości


Punkt Zwrotny - projekt dla osób w trudnej sytuacji życiowej

Punkt Zwrotny to projekt skierowany do młodzieży, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, opuściła ośrodek wychowawczy lub zakład karny, jest zagrożona m.in. wykluczeniem społecznym, dotknięta bezdomnością, brakiem kwalifikacji zawodowych itp.

trudna_sytuacja_16_04_17

Celem projektu jest podniesienie umiejętności społecznych oraz kompetencji i kwalifikacji zawodowych koniecznych do podjęcia pracy przez uczestników.

W ramach działania projekt oferuje:
- przeprowadzenie diagnozy pozwalającej na przygotowanie odpowiedniej oferty,
- pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami, w tym możliwość podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
- pracę nad motywacją do aktywnego uczestnictwa w projekcie, omawianie bieżących problemów oraz pomoc w trudnych sytuacjach,
- warsztaty psychoedukacyjne,
- trening pracy,
- sfinansowanie kursu zawodowego,
- reedukację i wsparcie w kontynuowaniu nauki.

Codziennie, od poniedziałku do piątku w Punkcie Zwrotnym przy ul. Smulikowskiego 4A lok. 1 w Warszawie specjaliści: pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny, psycholog oferują indywidualną pomoc dostosowaną do potrzeb i możliwości każdego z uczestników. Istotnym elementem wsparcia, które dedykujemy osobom znajdującym się w kryzysie bezdomności jest uzyskanie tymczasowego zakwaterowania w hotelu pracowniczym (finansowane ze środków projektowych). Młodzi rodzice uzyskają także pomoc w opiece nad dzieckiem.

W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku 15-29 lat przebywające na terenie województwa mazowieckiego, które są:
- absolwentami młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku od opuszczenia ośrodków),
- wychowankami pieczy zastępczej (do roku od opuszczenia instytucji),
- matki przebywające w domach samotnej matki,
- osobami opuszczającymi zakłady karne i areszty śledcze (do roku od opuszczenia instytucji).

Więcej informacji na stronie Punktu Zwrotnego.


Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl. Regulamin zamieszczania komentarzy za pomocą narzędzia Facebook oraz zasady obowiązujące na Facebooku znajdują się pod adresem https://www.facebook.com/policies