dodano: ,

| Strona główna | Powiat ostrowski | Gminy | Zaręby Kościelne


Spotkania konsultacyjne skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych

Spotkania konsultacyjne skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych odbędą się w dniach 2-23 października w Urzędzie Gminy w Zarębach Kościelnych.

...

- Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach projektu rocznego programu współpracy naszej gminy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok - informuje Urząd Gminy w Zarębach Kościelnych.

Program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi dotyczy takich obszarów, jak np. kultura, sztuka, sport, turystyka, pomoc społeczna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrona zdrowia, promocja gminy oraz rozwój przedsiębiorczości itp.

W budżecie gminy przewidziano na realizację programu 8 tys. złotych.

Więcej informacji na temat programu współpracy znajdziecie na stronie Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych.


Dodaj komentarz