Opublikowano . Ostrów Mazowiecka | Aktualności | Wiadomości z miasta


Badają grunty po byłej nasycalni

Rozpoczęły się prace państwowej służby hydrogeologicznej prowadzone w celu rozpoznania skali zanieczyszczenia wód podziemnych kreozotem po byłej nasycalni w Ostrowi Mazowieckiej i zaplanowania działań ograniczających wpływ zanieczyszczenia na ujęcie wód podziemnych.

2018/10/ostrow-nasycalnia-jpg_5bbf5fef59372Fot. Urząd Miasta w Ostrowi Mazowieckiej

Państwowa służba hydrogeologiczna rozpoczęła prace terenowe w czwartek 4 października br. Mają one na celu rozpoznanie zanieczyszczenia warstw wodonośnych toksycznymi substancjami z grupy WWA, BTEX i fenoli.

- W pierwszej kolejności wykonywane jest kartowanie hydrogeologiczne polegające na zebraniu informacji o położeniu zwierciadła wody w istniejących otworach hydrogeologicznych (pomiary głębokości do zwierciadła wody w studniach) i eksploatacji wód podziemnych przez ujęcia zlokalizowane w obszarze badań. 4 października br. uzyskano informacje ze wszystkich studni miejskiego ujęcia komunalnego i ujęcia dla Milkiland EU (dawne zakłady Ostrowia). Od 8 października br. kartowaniem objęte są pozostałe studnie (kopane i wiercone) oraz piezometry monitoringu osłonowego ujęcia - informuje Urząd Miasta w Ostrowi Mazowieckiej.

Dane zebrane podczas kartowania (informacja o położeniu zwierciadła wody i wielkości poboru) wykorzystane zostaną do modelowania przepływu wód podziemnych, czyli określenia kierunku i prędkości przepływu wód podziemnych w warstwie wodonośnej.

Równolegle prowadzone są prace w studni wierconej na posesji pod adresem Wodna 16. Pracownicy państwowej służby hydrogeologicznej rozbroili studnię 9 października br. (zdemontowano pompę głębinową zawieszoną na przewodzie tłocznym). Po wykonaniu pomiarów studni zostanie ona z powrotem uzbrojona (pompa będzie ponownie zainstalowana).

- Pomiary w studni mają udokumentować strefę faktycznego zafiltrowania, co jest konieczne gdyż studnia nie posiada dokumentacji powykonawczej i brak jest wiarygodnej informacji na temat głębokości studni oraz ujętej warstwy wodonośnej - dodaje ostrowski urząd miasta.

Zakończenie kartowania hydrogeologicznego planowane jest w terminie dwóch tygodni od jego rozpoczęcia. Dalsze prace i ich zakres zostanie opracowany z uwzględnieniem wyników modelowania przepływu wód podziemnych.Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl. Regulamin zamieszczania komentarzy za pomocą narzędzia Facebook oraz zasady obowiązujące na Facebooku znajdują się pod adresem https://www.facebook.com/policies