Opublikowano . Ostrów Mazowiecka | Aktualności | Wiadomości z miasta


Badają grunty po byłej nasycalni

Rozpoczęły się prace państwowej służby hydrogeologicznej prowadzone w celu rozpoznania skali zanieczyszczenia wód podziemnych kreozotem po byłej nasycalni w Ostrowi Mazowieckiej i zaplanowania działań ograniczających wpływ zanieczyszczenia na ujęcie wód podziemnych.

2018/10/ostrow-nasycalnia-jpg_5bbf5fef59372Fot. Urząd Miasta w Ostrowi Mazowieckiej

Państwowa służba hydrogeologiczna rozpoczęła prace terenowe w czwartek 4 października br. Mają one na celu rozpoznanie zanieczyszczenia warstw wodonośnych toksycznymi substancjami z grupy WWA, BTEX i fenoli.

- W pierwszej kolejności wykonywane jest kartowanie hydrogeologiczne polegające na zebraniu informacji o położeniu zwierciadła wody w istniejących otworach hydrogeologicznych (pomiary głębokości do zwierciadła wody w studniach) i eksploatacji wód podziemnych przez ujęcia zlokalizowane w obszarze badań. 4 października br. uzyskano informacje ze wszystkich studni miejskiego ujęcia komunalnego i ujęcia dla Milkiland EU (dawne zakłady Ostrowia). Od 8 października br. kartowaniem objęte są pozostałe studnie (kopane i wiercone) oraz piezometry monitoringu osłonowego ujęcia - informuje Urząd Miasta w Ostrowi Mazowieckiej.

Dane zebrane podczas kartowania (informacja o położeniu zwierciadła wody i wielkości poboru) wykorzystane zostaną do modelowania przepływu wód podziemnych, czyli określenia kierunku i prędkości przepływu wód podziemnych w warstwie wodonośnej.

Równolegle prowadzone są prace w studni wierconej na posesji pod adresem Wodna 16. Pracownicy państwowej służby hydrogeologicznej rozbroili studnię 9 października br. (zdemontowano pompę głębinową zawieszoną na przewodzie tłocznym). Po wykonaniu pomiarów studni zostanie ona z powrotem uzbrojona (pompa będzie ponownie zainstalowana).

- Pomiary w studni mają udokumentować strefę faktycznego zafiltrowania, co jest konieczne gdyż studnia nie posiada dokumentacji powykonawczej i brak jest wiarygodnej informacji na temat głębokości studni oraz ujętej warstwy wodonośnej - dodaje ostrowski urząd miasta.

Zakończenie kartowania hydrogeologicznego planowane jest w terminie dwóch tygodni od jego rozpoczęcia. Dalsze prace i ich zakres zostanie opracowany z uwzględnieniem wyników modelowania przepływu wód podziemnych.


Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl. Regulamin zamieszczania komentarzy za pomocą narzędzia Facebook oraz zasady obowiązujące na Facebooku znajdują się pod adresem https://www.facebook.com/policies