Opublikowano . Ostrów Mazowiecka | Aktualności | Pozostałe wiadomości


Znasz zabytki z Ostrowi Mazowieckiej i powiatu ostrowskiego?

Zabytkowe budowle, cmentarze czy obiekty sakralne wpisały się na stałe w nasz krajobraz i są integralną częścią regionu. Rzadko jednak zdajemy sobie sprawę, że leciwe mury, które być może mijamy codziennie, skrywają w sobie wieloletnią historię, ale też wiele nieodkrytych jeszcze tajemnic.

2018/09/jatki-jpg_5b9a6c0987fc0

Kto nie zna zabytkowych obiektów z Ostrowi Mazowieckiej oraz gmin naszego powiatu, może spojrzeć na nasz wykaz. Gdy pogoda będzie sprzyjała, być może wyjazd rowerowy szlakiem zabytków będzie dobrym pomysłem na spędzenie wolnego czasu?

Ostrów Mazowiecka
1. Kościół parafialny - nr rej. A-475
2. Kamienica - ul. Teatralna 10, nr rej. A-494
3. Park zabytkowy - nr rej. A-510
4. Cmentarz parafialny - nr rej. A-561
5. Budynek Banku Ludowego - ul. 3 Maja 32, nr rej. A-596
6. Dawny Dom Popa - ul. 3 Maja 57, nr rej. A-597
7. Budynek Jatek - ul. Pocztowa 20, nr rej. A-598
8. Budynek murowany - ul.Wileńska 2, nr rej. A-599
9. Budynek mieszkalny - ul. Dubois 26, nr rej. A-600
10. Ratusz - nr rej. A-617
11. Drewniana kaplica cmentarna - nr rej. A-626
12. Szkoła, ul. Kościuszki 1, 9, nr rej. A-632, decyzja z 2.11.1988 r. 13. Poczta, obecnie przychodnia - ul. Kościuszki 10, 1910, nr rej. A-629, decyzja z 28.11.1988 r.
14. Dom, obecnie przychodnia rejonowa ZOZ - ul. 3 Maja 67, 1913, nr rej. A-630, decyzja z 28.11.1988 r.

Powiat ostrowski
- Gmina Andrzejewo
1. Andrzejewo - kościół parafialny pw. św. Bartłomieja, nr rej. A-636
2. Andrzejewo - założenie plebańsko-ogrodowe, nr rej. A-636
3. Andrzejewo - cmentarz rzymskokatolicki, nr rej. A-637
4. Pieńki-Żaki - cmentarz z I w. św., nr rej. A-638
5. Załuski-Lipniewo – cmentarz z I w. św., nr rej. A-639
6. Dąbrowa - dwór, nr rej. A-640
7. Zaręby-Bolędy - park, nr rej. A-641

- Gmina Brok
1. Brok - kościół pw. św. Andrzeja, nr rej. A-385
2. Brok - ruiny zamku Biskupów Płockich, nr rej. A-390
3. Zamoście - osada późnolateńska, nr rej. 879/67
4. Brok - budynek drewniany, plac Kościelny 11, nr rej. A-439
5. Brok - dom murowany, plac Kościelny 5, nr rej. A-451
6. Brok - park zabytkowy, nr rej. A-390
7. Brok - park zabytkowy (przykościelny), nr rej. A-385
8. Brok - cmentarz parafialny, nr rej. A-550
9. Brok - cmentarz żydowski, nr rej. A-574

- Gmina Boguty-Pianki
1. Boguty - kościół pw. Wszystkich Świętych, nr rej. A-642
2. Boguty - cmentarz rzymskokatolicki (nieczynny), nr rej. A-643
3. Zawisty-Kruki - chata, nr rej. A-644
4. Kamieńczyk-Ryciorki - chata, nr rej. A-645
5. Drewnowo-Ziemaki - chata, nr rej. A-646
6. Drewnowo-Konarze - założenie parkowe, nr rej. A-647

- Gmina Ostrów Mazowiecka
1. Lubiejewo - dwór, nr rej. A-456
2. Komorowo - kościół garnizonowy, nr rej. A-478
3. Lubiejewo - park zabytkowy, nr rej. A-456
4. Zalesie - park zabytkowy, nr rej. A-518
5. Komorowo - park zabytkowy, nr rej. A-519
6. Komorowo - dwór, wł. J. i M. Niewęgłowscy, nr rej. A-519
7. Jasienica - najstarsza część cmentarza parafialnego, nr rej. A-543
8. Jelonki - kaplica murowana na cmentarzu parafialnym, nr rej. A-564
9. Jasienica - kościół, nr rej. A-628
10. Jasienica - park zabytkowy - nr rej. A-498

- Gmina Małkinia Górna
1. Treblinka - młyn wodny, nr rej. A-405
2. Małkinia - kościół parafialny, nr rej. A-413
3. Orło - osada późnolateńska, nr rej. 868/66

- Gmina Nur
1. Łęg Nurski - osada, nr rej. 192
2. Strękowo Nieczykowskie - osada, nr rej.194
3. Ołtarze-Gołacze - osada, nr rej. 458
4. Nur Kolonia - osada, nr rej 377
5. Zuzela - cmentarz rzymskokatolicki, nr rej. A-648
6. Kramkowo Lipskie - cmentarz z I w. św., nr rej. A-649
7. Zuzela - budynek szkoły powszechnej, nr rej. A-650
8. Nur - plebania - A-651
9. Zuzela - kościół parafialny, nr rej. A-652
10. Nur - układ przestrzenny, nr rej. A-653

- Gmina Stary Lubotyń
1.Gniazdowo - ślady osady z okresu późnolateńskiego i wczesnorzymskiego, nr rej. 957/76
2. Rogowo-Folwark - ślady osady z późnego okresu rzymskiego, nr rej. 959/77
3. Rogowo-Folwark i Kosewo - ślady cmentarzyska z konstrukcjami kamiennymi z okresu wczesnorzymskiego, nr rej. 960/78
4. Gniazdowo - ślady osady wczesnośredniowiecznej, nr rej. 958/86
5. Chmielewo - ślady osady wczesnośredniowiecznej, nr rej. 968/87
6. Chmielewo - ślady osady wczesnośredniowiecznej, nr rej. 970/88
7. Lubotyń-Włóki - ślady osady wczesnośredniowiecznej, nr rej. 971/89
11. Świerże - osada wczesnośredniowieczna, nr rej. 299
12. Stary Lubotyń - kościół, nr rej. A-620
13. Stary Lubotyń - drewniana kaplica cmentarna, nr rej. A-627

- Gmina Szulborze Wielkie
1. Gostkowo - dwór, nr rej. 239, decyzja z 7.11.1986 r.
2. Mianówek - cmentarz z okresu II wojny światowej z 1941 r., nr rej. A-446, decyzja z 30.12.1991 r.

- Gmina Wąsewo
1. Wąsewo - kościół parafialny, nr rej. A-488
2. Trynosy - park zabytkowy, nr rej. A-517
3. Wąsewo - najstarsza część cmentarza parafialnego, nr rej. A-538

- Gmina Zaręby Kościelne
1. Zaręby Kościelne – zespół d. Klasztoru Reformatów, nr rej. A-654
2. Zaręby Kościelne - zespół kościoła filialnego, nr rej. A-655
3. Gąsiorowo - założenie parkowe, nr rej. A-656
4. Kosuty - dwór, nr rej. A-657
5. Nowa Złotoria - dwór, nr rej. A-658
6. Skłody-Piotrowice - cmentarzysko kurhanowe, nr rej. 189
7. Złotoria - cmentarz rzymskokatolicki, nr rej. A-659
8. Zaręby Kościelne - cmentarz rzymskokatolicki, nr rej. A-660

Wykaz zabytków pochodzi ze strony Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.