Opublikowano . Ostrów Mazowiecka | Aktualności | Wiadomości z miasta


W przyszłą środę absolutoryjna sesja rady miasta

W sali konferencyjnej urzędu miasta po raz kolejny zgromadzi się miejski samorząd. Będzie to jedna z najważniejszych sesji w roku, podczas której radni zdecydują o udzieleniu burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Ostrów Mazowiecka za 2018 rok.

2019/03/jerzy-bauer-jpg_5c87c221a5d02

Wśród licznych punktów znajdą się też m.in. uchwały w sprawie zasad uchwała dotycząca ustalenia odpłatności za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków, czy w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Informacja o porządku obrad.
3. Informacja o podejmowanych działaniach na rzecz promocji miasta.
4. Raport o stanie miasta Ostrów Mazowiecka za 2018 r.
a) debata nad raportem o stanie miasta,
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta Ostrów Mazowiecka wotum zaufania.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Ostrów Mazowiecka za 2018 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2018 r.
b) w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza miasta Ostrów Mazowiecka.
6. Informacja o stanie realizacji inwestycji przyjętych do planu na 2019 r.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2019-2029,
c) w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
d) w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie wyłączenia terenów z opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka,
b) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji na podstawie ustawy o ułatwieniu w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących,
c) w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.
9. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zasad odpłatności za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków,
b) w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019.
10. Wolne wnioski i sprawy różne
11. Zakończenie obrad.

VIII sesja rady miasta odbędzie się 19 czerwca 2019 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej urzędu miasta przy ul. 3 Maja 66. Transmisja z obrad dostępna będzie na profilu rady miasta w serwisie YouTube.


Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.