Opublikowano . Ostrów Mazowiecka | Aktualności | Skrzynka skarg i pochwał


Skrzynka skarg: Co z progiem zwalniającym na ul. Lipowej?

Skrzynka skarg, pochwał i pomysłów:
Chciałem dowiedzieć się co z progiem zwalniającym na ul. Lipowej w pobliżu przedszkola. Odcinek drogi jest oznaczony znakiem A-17 "Uwaga dzieci", ale większość kierowców go ignoruje.

2019/09/ulica-lipowa-jpg_5d6e0ea6bb423 Fot. czytelnik

Niedawno z dużą prędkością pomknął tą ulicą ciężki wóz bojowy straży pożarnej. Takich przypadków jest tutaj kilkadziesiąt dzienne. Gdzie służba ruchu drogowa ostrowskiej KPP? Ja policjantów tu nie dostrzegam. Proszę o zainteresowanie się tym tematem zanim dojdzie do tragedii.

Od redakcji: W kwietniu br. radna Anna Krajewska złożyła interpelację na biurko burmistrza Jerzego Bauera w sprawie budowy progu zwalniającego na ulicy Lipowej. Poniżej zamieszczamy pełną treść zapytania i odpowiedzi, której udzielił zastępca burmistrza Daniel Choinka.

- W imieniu mieszkańców ulicy Lipowej składam interpelację o umieszczenie na ich ulicy progu zwalniającego. Mieszkańcy proponują umieszczenie takiego progu zaraz za wjazdem do ZEC w okolicy Lipowej 17. Obecnie na tej ulicy jest duży ruch. Kierowcy często przekraczają prędkość narażając siebie i innych na niebezpieczeństwo. Budowa progu w tym miejscu w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo mieszkańców - napisała radna Anna Krajewska.

- W sprawie budowy progu zwalniającego na ul. Lipowej informuję, że w 2019 r. planowany jest remont tej ulicy polegający na odnowie nawierzchni asfaltowej. Ponadto w najbliższym czasie miasto planuje realizację budowy odcinka ulicy Sportowej (do połączenia z ul. Lipową), na podstawie posiadanej już dokumentacji, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym rejonie. Po realizacji powyższych prac zostanie rozpatrzona możliwość wykonania progu zwalniającego na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z drogą do ZEC, a ul. Sportową. Pod uwagę zostaną wziętę wszystkie aspekty związane z następstwami wykonania progu zwalniającego tj. poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, generacja wibracji i hałasu oraz utrudnieniami dla pojazdów uprzywilejowanych na sygnale. Brana będzie również pod uwagę zgoda właścicieli przyległych do pasa drogowego posesji, przy których będą montowane progi zwalniające. Do tego czasu w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Lipowej zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu polegająca na ustawieniu oznakowania pionowego B-33 - ograniczenie prędkości do 40 km/h - odpowiedział zastępca burmistrza Daniel Choinka.