Opublikowano . Ostrów Mazowiecka | Aktualności | Skrzynka skarg i pochwał


Wycinka drzew w Ostrowi Mazowieckiej. Mamy odpowiedź z urzędu miasta

Skrzynka skarg, pochwał, pytań i pomysłów:
Cała ulica Brokowska i Warszawska nie będzie miała drzew? Czy to normalne? Drzewa nie rosną od tak, a wycięcie ponad 200 sztuk to chyba duża przesada.

2019/09/wycinka-drzewo-jpg_5d7a234a7763d

Odpowiada wydział rozwoju gospodarczego ostrowskiego urzędu miasta:
W związku z budową ciągów pieszo-rowerowych koniecznym było wycięcie części drzew. Zauważyć przy tym należy, że do wycinki zostały przeznaczone wyłączenie drzewa kolidujące z inwestycją, a przy tym większość z nich to drzewa konieczne do usunięcia ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo z krawędzią jezdni, które zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, a także drzewa chore, posiadające widoczne uszkodzenia pni oraz kory, których wycięcie byłoby konieczne już lub w najbliższych latach.

Ponadto na nasze miasto został nałożony obowiązek dokonania nasadzeń zastępczych. Sukcesywnie po zakończeniu inwestycji, miasto wraz z mieszkańcami, instytucjami oraz lokalnymi przedsiębiorcami przeprowadzi dużą akcję nasadzeniową. Już na tym etapie inwestycji zgłaszają się do miasta osoby chętne pomóc w sadzeniu nowych drzew. Z taką inicjatywą wyszedł m.in. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowi Mazowieckiej, który zasadzi całą dużą aleję drzew. Ponadto miasto Ostrów Mazowiecka już zawarło porozumienie z Nadleśnictwem Ostrów Mazowiecka oraz firmą ALPLA dotyczące nasadzeń.

Całość tych przedsięwzięć wchodzi w zakres szerokiego programu prośrodowiskowego. Ważną jego częścią będzie kształtowanie zieleni miejskiej. Planowana ilość nasadzeń zrekompensuje aktualne ubytki, gdyż jest to dla miasta zadanie priorytetowe.