Opublikowano . Kraj i świat | Aktualności | Pozostałe wiadomości


System oddymiania - sterowany pneumatycznie czy elektrycznie?

Decydując się na system oddymiania stajemy przed wyborem technologii sterowania klapami oddymiania: siłownik pneumatyczny czy elektryczny?

2019/10/oddymianie-jpg_5d9d84032f3e4

Zazwyczaj decyzja, który typ siłownika będzie w naszym przypadku odpowiedni, określona jest szeregiem uwarunkowań. Należy odpowiedzieć sobie na pytania: Jaka jest główna funkcja obiektu, który zamierzamy zabezpieczyć? Z jakimi, innymi systemami przeciwpożarowymi rodzaj sterownika będzie musiał w przyszłości współpracować? Na jaki wydatek gotowy jest inwestor? Czy są jakieś dodatkowe wymagania użytkownika?

Pneumatyczny system sterowania klap oddymiania najczęściej wybierany jest do obiektów wielkopowierzchniowych, przemysłowych, czy hal magazynowo-produkcyjnych. Jego dużą zaletą jest nie tylko prostota konstrukcji, sprawność i skuteczność działania, ale też atrakcyjna cena. Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest fakt, że z łatwością może być zamontowany do elementów konstrukcyjnych obiektu, dzięki czemu unika się dodatkowych koryt instalacyjnych, a co za tym idzie - dodatkowej pracy i kosztów z tym związanych. Typowy pneumatyczny system sterowania zbudowany jest z: klapy oddymiającej, siłownika pneumatycznego, termowyzwalacza, naboju z gazem. Przy systemach łączonych z centralą SSP lub klapach wyzwalanych strefami, a nie pojedynczo, stosuje się skrzynki alarmowe z nabojem, który może być wyzwolony na sygnał elektryczny z systemu przeciwpożarowego lub ręcznie. W przypadku wykorzystania skrzynek alarmowych, wykonuje się instalację z miedzianych rurek, które łączą elementy systemu i transportują czynnik pędny do klap dymowych. Chociaż początkowy koszt klap sterowanych pneumatycznie może wydawać się atrakcyjny, należy wziąć pod uwagę dodatkowe koszty skrzynek alarmowych, metalowych rurek, podwyższone koszty użytkowania, konserwacji, a także wyzwolenia w przypadku błędu ludzkiego lub fałszywego alarmu. Każdorazowe wyzwolenie siłownika, wiąże się z wymianą naboju z materiałem pędnym - jest to szczególnie kosztowne przy uruchomieniu wielu klap jednocześnie (wyzwolenie całej strefy oddymiania). Siłowniki pneumatyczne w przeciwieństwie do elektrycznych nie posiadają mechanizmu automatycznego zamykania, dlatego pozostają otwarte do czasu ich ręcznego zamknięcia. W tym celu często potrzebny jest odpowiedni podnośnik. W czasie deszczu otwarta klapa rodzi ryzyko dodatkowych strat wewnątrz obiektu.

Elektryczny system sterowania klap oddymiania swoje zastosowanie znajduje najczęściej w budynkach niskich i średnio wysokich, użytkowanych publicznie oraz budynkach mieszkalnych. Znajduje również swoje zastosowanie w procesie codziennej wentylacji. Możliwość dowolnego otwierania i zamykania klapy dymowej, pozwala wykorzystać ją w celu przewietrzania. Pojedyncza klapa dymowa z siłownikiem elektrycznym, może być droższa, ale cenę kompensuje niższy koszt eksploatacji i większa funkcjonalność.

System oddymiania oparty na klapach sterowanych elektrycznie wymaga: klapy z siłownikiem elektrycznym, centrali oddymiania, ręcznych przycisków oddymiania, czujek dymu lub sterowania z centrali systemu przeciwpożarowego, a także opcjonalnie; z przycisków przewietrzania i centrali pogodowej - przy wykorzystaniu klap do przewietrzania.

Porównanie cech sterowania klap oddymiania systemów pneumatycznych i elektrycznych:
1. Siłowniki pneumatyczne
- klapy dymowe z siłownikami pneumatycznymi, wyzwalanymi jednostkowo przez termowyzwalacze, jest tańszy na etapie montażu. Ze względu na cenę, system pneumatyczny chętniej wybierany jest do obiektów przemysłowych,
- niezawodność i prostota budowy systemu sterowania pneumatycznego, który nie jest zależny od elektroniki,
- siłowniki pneumatyczne cechują się wyższymi parametrami pracy, niż siłowniki elektryczne co często rzutuje na wybór tego sterownika przy klapach większych gabarytowo.
- pneumatyczny system sterowania można uruchomić na trzy sposoby: automatyczny, gdy termowyzwalacze zamontowane w klapach wykryją wzrost temperatury; automatyczny/zdalny - przy połączeniu klap w jeden system, sterowany ze skrzynki alarmowej, która za pomocą sygnału z centrali sygnalizacji pożaru automatycznie otworzy klapy w wybranej strefie lub w całym obiekcie; manualny/ręczny - tylko w przypadku klap podłączonych do skrzynki alarmowej, istnieje możliwość ręcznego ich wyzwolenia, poprzez naciśniecie odpowiedniego przycisku umieszczonego w skrzynce,
- przy dużych obiektach, których aranżacja przestrzeni zmienia się i pociąga za sobą zmianę stref oddymiania, wykorzystanie pneumatycznie sterowanych ze skrzynek alarmowych klap dymowych, wiąże się z przebudową orurowania instalacji.

2. Siłowniki elektryczne
- klapy z siłownikami elektrycznymi połączone z funkcją wentylacją, wpływają na znaczne podniesienie komfortu użytkowania obiektu, przy niewielkim dodatkowym koszcie,
- umożliwia ściślejszą współpracę z system sygnalizacji pożaru. Dodając centralę pogodową, w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych zamknięcie klap wentylacyjnych nastąpi automatycznie,
- można wyposażyć system w czujki optyczne dymu reagujące dużo szybciej niż wyzwalacze termiczne,
- elektryczny system sterowania umożliwia większą swobodę przy programowaniu algorytmu jego działania, a także zmianę scenariusza wraz ze zmieniającymi się warunkami pożaru,
- elektryczny system sterowania można uruchomić na trzy sposoby: automatyczny - za pomocą sygnału, gdy optyczna czujka dymu wykryje dym; automatyczny/zdalny - sygnał z centrali sygnalizacji pożaru automatycznie uruchomi system w obiekcie; manualny/ręczny - system musi być włączony bezpośrednio (ręcznie) poprzez wciśnięcie przycisku oddymiania.

Każdorazowo wybór sposobu sterowania klapami dymowymi, powinna poprzedzić analiza uwarunkowań budowlanych, środowiskowych a także potrzeb i możliwości inwestora oraz użytkowników obiektu.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę firmy PW Flortech.

Artykuł sponsorowany

Neonówka


Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl. Regulamin zamieszczania komentarzy za pomocą narzędzia Facebook oraz zasady obowiązujące na Facebooku znajdują się pod adresem https://www.facebook.com/policies
Promocja