Opublikowano . Kraj i świat | Aktualności | Pozostałe wiadomości


System oddymiania - sterowany pneumatycznie czy elektrycznie?

Decydując się na system oddymiania stajemy przed wyborem technologii sterowania klapami oddymiania: siłownik pneumatyczny czy elektryczny?

2019/10/oddymianie-jpg_5d9d84032f3e4

Zazwyczaj decyzja, który typ siłownika będzie w naszym przypadku odpowiedni, określona jest szeregiem uwarunkowań. Należy odpowiedzieć sobie na pytania: Jaka jest główna funkcja obiektu, który zamierzamy zabezpieczyć? Z jakimi, innymi systemami przeciwpożarowymi rodzaj sterownika będzie musiał w przyszłości współpracować? Na jaki wydatek gotowy jest inwestor? Czy są jakieś dodatkowe wymagania użytkownika?

Pneumatyczny system sterowania klap oddymiania najczęściej wybierany jest do obiektów wielkopowierzchniowych, przemysłowych, czy hal magazynowo-produkcyjnych. Jego dużą zaletą jest nie tylko prostota konstrukcji, sprawność i skuteczność działania, ale też atrakcyjna cena. Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest fakt, że z łatwością może być zamontowany do elementów konstrukcyjnych obiektu, dzięki czemu unika się dodatkowych koryt instalacyjnych, a co za tym idzie - dodatkowej pracy i kosztów z tym związanych. Typowy pneumatyczny system sterowania zbudowany jest z: klapy oddymiającej, siłownika pneumatycznego, termowyzwalacza, naboju z gazem. Przy systemach łączonych z centralą SSP lub klapach wyzwalanych strefami, a nie pojedynczo, stosuje się skrzynki alarmowe z nabojem, który może być wyzwolony na sygnał elektryczny z systemu przeciwpożarowego lub ręcznie. W przypadku wykorzystania skrzynek alarmowych, wykonuje się instalację z miedzianych rurek, które łączą elementy systemu i transportują czynnik pędny do klap dymowych. Chociaż początkowy koszt klap sterowanych pneumatycznie może wydawać się atrakcyjny, należy wziąć pod uwagę dodatkowe koszty skrzynek alarmowych, metalowych rurek, podwyższone koszty użytkowania, konserwacji, a także wyzwolenia w przypadku błędu ludzkiego lub fałszywego alarmu. Każdorazowe wyzwolenie siłownika, wiąże się z wymianą naboju z materiałem pędnym - jest to szczególnie kosztowne przy uruchomieniu wielu klap jednocześnie (wyzwolenie całej strefy oddymiania). Siłowniki pneumatyczne w przeciwieństwie do elektrycznych nie posiadają mechanizmu automatycznego zamykania, dlatego pozostają otwarte do czasu ich ręcznego zamknięcia. W tym celu często potrzebny jest odpowiedni podnośnik. W czasie deszczu otwarta klapa rodzi ryzyko dodatkowych strat wewnątrz obiektu.

Elektryczny system sterowania klap oddymiania swoje zastosowanie znajduje najczęściej w budynkach niskich i średnio wysokich, użytkowanych publicznie oraz budynkach mieszkalnych. Znajduje również swoje zastosowanie w procesie codziennej wentylacji. Możliwość dowolnego otwierania i zamykania klapy dymowej, pozwala wykorzystać ją w celu przewietrzania. Pojedyncza klapa dymowa z siłownikiem elektrycznym, może być droższa, ale cenę kompensuje niższy koszt eksploatacji i większa funkcjonalność.

System oddymiania oparty na klapach sterowanych elektrycznie wymaga: klapy z siłownikiem elektrycznym, centrali oddymiania, ręcznych przycisków oddymiania, czujek dymu lub sterowania z centrali systemu przeciwpożarowego, a także opcjonalnie; z przycisków przewietrzania i centrali pogodowej - przy wykorzystaniu klap do przewietrzania.

Porównanie cech sterowania klap oddymiania systemów pneumatycznych i elektrycznych:
1. Siłowniki pneumatyczne
- klapy dymowe z siłownikami pneumatycznymi, wyzwalanymi jednostkowo przez termowyzwalacze, jest tańszy na etapie montażu. Ze względu na cenę, system pneumatyczny chętniej wybierany jest do obiektów przemysłowych,
- niezawodność i prostota budowy systemu sterowania pneumatycznego, który nie jest zależny od elektroniki,
- siłowniki pneumatyczne cechują się wyższymi parametrami pracy, niż siłowniki elektryczne co często rzutuje na wybór tego sterownika przy klapach większych gabarytowo.
- pneumatyczny system sterowania można uruchomić na trzy sposoby: automatyczny, gdy termowyzwalacze zamontowane w klapach wykryją wzrost temperatury; automatyczny/zdalny - przy połączeniu klap w jeden system, sterowany ze skrzynki alarmowej, która za pomocą sygnału z centrali sygnalizacji pożaru automatycznie otworzy klapy w wybranej strefie lub w całym obiekcie; manualny/ręczny - tylko w przypadku klap podłączonych do skrzynki alarmowej, istnieje możliwość ręcznego ich wyzwolenia, poprzez naciśniecie odpowiedniego przycisku umieszczonego w skrzynce,
- przy dużych obiektach, których aranżacja przestrzeni zmienia się i pociąga za sobą zmianę stref oddymiania, wykorzystanie pneumatycznie sterowanych ze skrzynek alarmowych klap dymowych, wiąże się z przebudową orurowania instalacji.

2. Siłowniki elektryczne
- klapy z siłownikami elektrycznymi połączone z funkcją wentylacją, wpływają na znaczne podniesienie komfortu użytkowania obiektu, przy niewielkim dodatkowym koszcie,
- umożliwia ściślejszą współpracę z system sygnalizacji pożaru. Dodając centralę pogodową, w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych zamknięcie klap wentylacyjnych nastąpi automatycznie,
- można wyposażyć system w czujki optyczne dymu reagujące dużo szybciej niż wyzwalacze termiczne,
- elektryczny system sterowania umożliwia większą swobodę przy programowaniu algorytmu jego działania, a także zmianę scenariusza wraz ze zmieniającymi się warunkami pożaru,
- elektryczny system sterowania można uruchomić na trzy sposoby: automatyczny - za pomocą sygnału, gdy optyczna czujka dymu wykryje dym; automatyczny/zdalny - sygnał z centrali sygnalizacji pożaru automatycznie uruchomi system w obiekcie; manualny/ręczny - system musi być włączony bezpośrednio (ręcznie) poprzez wciśnięcie przycisku oddymiania.

Każdorazowo wybór sposobu sterowania klapami dymowymi, powinna poprzedzić analiza uwarunkowań budowlanych, środowiskowych a także potrzeb i możliwości inwestora oraz użytkowników obiektu.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę firmy PW Flortech.

Artykuł sponsorowany