Opublikowano . Powiat ostrowski | Gminy | Szulborze Wielkie


Uroczyste otwarcie dróg w gminie Szulborze Wielkie

Na terenie gminy Szulborze Wielkie, pod koniec października, nastąpiło uroczyste otwarcie nowo wybudowanych dróg. W ramach inwestycji uzyskano ok. 8,2 km wyremontowanych dróg za kwotę blisko 9,5 miliona złotych.

2019/11/otwarcie-drogi-szulborze-wielkie-jpg_5dc3c73f55686 Fot. Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim

Jedną z dwóch inwestycji była przebudowa dróg gminnych Słup - Godlewo-Gudosze i Helenowo - Brulino-Lipskie. Wykonana została tam ok. 4 km nawierzchnia z betonu asfaltowego. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 3 mln 370 tys. zł, z czego blisko 1 mln 600 tys. zł to środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Drugą inwestycją jest przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie - Zaręby Kościelne - Chmielewo. Przebudowano drogę powiatową na odcinku o długości 4,2 km za kwotę ponad 6 milionów złotych. Z budżetu gminy Szulborze Wielkie przeznaczono ok. 1,5 mln zł, około 3 mln zł z dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, pozostałe środki zostały pozyskane z budżetu powiatu ostrowskiego.

- Powstała infrastruktura drogowa stanowi część ciągu komunikacyjnego łączącego miejscowości gminy Szulborze Wielkie z siecią dróg krajowych i wojewódzkich poprzez bezpośrednie włączenie do drogi krajowej nr 63 i drogi wojewódzkiej nr 690 na terenie województwa podlaskiego, w miejscowości Czyżew. Droga ta będzie wykorzystywana w znaczącym stopniu zarówno przez lokalną społeczność z terenu gminy Szulborze Wielkie, jak i innych mieszkańców powiatu ostrowskiego i wysokomazowieckiego - informuje Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim.