Opublikowano . Ostrów Mazowiecka | Firmy i instytucje | ZUS


ZUS: rosną wydatki na absencję chorobową

Od trzech lat wydatki na absencję chorobową przewyższają te związane z rentami z tytułu niezdolności do pracy - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Najwięcej pieniędzy - według analizy ZUS - pochłaniają zaburzenia psychiczne oraz zaburzenia zachowania.

zus_05_08_17

Świadczenia związane z niezdolnością do pracy stanowiły w 2018 r. 12,8 proc. ogółu wydatków ZUS na świadczenia pieniężne. Wśród nich od lat główną pozycję stanowiły wydatki na renty z tytułu niezdolności do pracy. Ich udział jednak maleje. W 2014 r. wynosił 47,9 proc., zaś w 2018 r. - 37,2 proc. Z drugiej strony rosną jednak wydatki na absencję chorobową. W 2016 r. po raz pierwszy przewyższyły te związane z rentami z tytułu niezdolności do pracy. W 2014 r. stanowiły one 41,6 proc. wydatków na świadczenia związane z niezdolnością do pracy, a w 2018 r. aż 50,1 proc.

Najwięcej na zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

ZUS przeanalizował strukturę świadczeń wypłacanych ogółem z tytułu niezdolności do pracy w 2018 r.

- Okazało się, że grupami chorobowymi generującymi najwyższe wydatki były zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (15,8 proc. ogółu wydatków). Kolejne były choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (14,3 proc.), choroby związane z okresem ciąży, porodu i połogu (13,2 proc.), urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (12,2 proc.), choroby układu krążenia (10,0 proc.), choroby układu nerwowego (8,1 proc.) oraz choroby układu oddechowego (8,5 proc.). W 2018 r. właśnie te grupy chorobowe były przyczyną 82,1 proc. wydatków poniesionych w związku z niezdolnością do pracy - informuje Piotr Olewiński, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa mazowieckiego.

Mężczyźni inaczej niż kobiety

Analiza uwidoczniła także interesująca informację: choroby, które generują najwyższe wydatki na świadczenia związane z niezdolnością do pracy, różnią się w zależności od płci.

- Jednostki chorobowe w przypadku mężczyzn to: przewlekła choroba niedokrwienna serca (4,4 proc. ogółu wydatków), inne choroby krążka międzykręgowego (3,8 proc.), zaburzenia korzeni nerwowych (3,4 proc.), schizofrenia (3,6 proc.), następstwa urazów kończyny dolnej (3,3 proc.), zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa (2,3 proc.) oraz następstwa chorób naczyń mózgowych (2,4 proc.). Z kolei w populacji kobiet największy udział wydatków stanowiły te związane z opieką położniczą z powodu stanów związanych z ciążą (22 proc.), zaburzeniami korzeni nerwowych (2,7 proc.), schizofrenią (2,7 proc.), z reakcjami na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne (2,7 proc.), innymi chorobami krążka międzykręgowego (2,4 proc.), krwawieniem we wczesnym okresie ciąży (2,1 proc.) oraz ostrym zakażeniem górnych dróg oddechowych (2,2proc.) - stwierdza Piotr Olewiński.

Województwo mazowieckie

Rozpatrując wydatki poniesione w 2018 r. na świadczenia z tytułu niezdolności do pracy w poszczególnych województwach zaobserwowano, że najwyższe były one w województwie śląskim (13,9 proc. ogółu wydatków), mazowieckim (12,7 proc.) i wielkopolskim (10,7 proc.).

- W populacji mężczyzn najwyższy udział wydatków odnotowano w województwie śląskim (15,5 proc.), natomiast w populacji kobiet w województwie mazowieckim (11,5 proc.). Najniższe kwoty wydatkowano w województwie opolskim (2 proc. ogółu wydatków) oraz w województwie podlaskim (2,3 proc.) - zaznacza rzecznik prasowy.

Porównując przeciętne wysokości wydatków na 1 osobę objętą obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w poszczególnych województwach można wywnioskować, że rozpiętość waha się od 1 tys. 232,73 zł w województwie opolskim do 1 tys. 769,72 zł w województwie wielkopolskim. W mazowieckim średnia wyniosła 1 tys. 327,93 zł, a w całym kraju 1 tys. 496,67 zł.