Opublikowano . Mazowieckie | Sport | Pozostałe


Trwa nabór wniosków do programu "Klub". Do rozdysponowania jest 40 mln zł

Po raz kolejny Ministerstwo Sportu i Turystyki wesprze kluby sportowe z całego kraju. Budżet na ten cel wynosi 40 mln zł. W ramach wnioskowanego dofinansowania, uczestnikami zajęć oraz obozów sportowych mogą być wyłącznie dzieci lub młodzież do 18 roku życia.

2019/04/pieniadze-jpg_5ca314d2105f2

Kluby sportowe wnioski o dofinansowanie, w ramach rządowego programu "Klub", mogą składać do 15 marca 2020 roku. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do dnia 15 maja br.

- Program skierowany jest do klubów sportowych, działających w formie stowarzyszenia, których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych - wyjaśnia Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Na realizację programu w 2020 roku przeznaczono 40 milionów złotych. Łączna kwota wnioskowanej dotacji w ramach programu "Klub" może być wyłącznie na poziomie 10 tys. zł w przypadku klubu wnioskującego o wsparcie jednej sekcji oraz 15 tys. zł w przypadku klubu wielosekcyjnego.

Więcej informacji na temat programu znajdziecie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.