Opublikowano . Ostrów Mazowiecka | Kultura i rozrywka | Muzeum


Powołano Radę Muzeum Dom - Rodziny Pilecich (zdjęcia)

Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej datę 30 stycznia 2020 roku zapiszę w swojej historii wielkimi literami. W siedzibie placówki powołano Radę Muzeum - Dom Rodziny Pileckich i odbyło się inauguracyjne jej posiedzenie z udziałem organizatorów - premiera prof. Piotra Glińskiego i burmistrza Jerzego Bauera.

2020/02/rada-muzeum-02-20-013-jpg_5e381a96baeea Fot. Muzeum - Dom Rodziny Pileckich

Przewodniczącym rady został prof. Wiesław Jan Wysocki - wybitny historyk, a także działacz antykomunistyczny. Ponadto profesor jest autorem jednych z pierwszych publikacji o rotmistrzu Pileckim.

Do rady muzeum należą także: Andrzej Pilecki - honorowy przewodniczący rady, dr Piotr Cywiński, dr hab. Adam Dobroński, dr hab. Magdalena Gawin, Krzysztof Kosior - prawnuk Witolda Pileckiego i Marii, dr Wojciech Kozłowski, dr Tomasz Łabuszewski, dr Karol Nawrocki, Bożena Szostak - wiceprzewodnicząca rady, dr Jacek Pawłowicz - zgłoszony przez zgromadzonych na jedenastego członka rady muzeum. 

Pierwsze posiedzenie rady dotyczyło całości funkcjonowania muzeum, zakończenia inwestycji budowlanej oraz ustaleń w sprawie wystawy stałej, nad którą trwają intensywne prace. Powołana rada muzeum jednogłośnie zaopiniowała i zaakceptowała sprawozdania za 2019 r. oraz plany na 2020 rok.


Zobacz zdjęcia: Powołano Radę Muzeum Dom - Rodziny Pilecich (zdjęcia)

1/13
2/13
3/13
4/13
5/13
6/13
7/13
8/13
9/13
10/13
11/13
12/13