Opublikowano . Ostrów Mazowiecka | Firmy i instytucje | ZUS


Dorabiałeś do wcześniejszej emerytury lub renty? Do końca lutego musisz poinformować ZUS o dodatkowych przychodach

Osoby, które dorabiały w ubiegłym roku do wcześniejszej emerytury lub renty do końca lutego mają czas, aby poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o dodatkowych przychodach. Ten obowiązek nie dotyczy pełnoprawnych emerytów, gdyż oni dorabiają bez ograniczeń.

2020/02/swinka-skarbonka-jpg_5e394e80a581f

O obowiązku zgłoszenia dodatkowych przychodów przypomina dorabiającym emerytom Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Osoby pobierające wcześniejsze emerytury oraz renciści powinni pamiętać o ograniczeniach w dorabianiu. Jeśli przekroczą limit dodatkowych przychodów, ZUS musi ich świadczenie okresowo zmniejszyć lub zawiesić jego wypłatę.

- Pierwsza kwota graniczna to 70 proc.przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Gdy dodatkowe zarobki emeryta lub rencisty nie przewyższają tej kwoty, to z emeryturą lub rentą nic się nie dzieje. Jeśli przekroczą limit, świadczenie jest zmniejszane. Jest też drugi próg - 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Po jego przekroczeniu emerytura lub renta za dany miesiąc nie przysługuje.ZUS potrzebuje naszej informacji po to, by sprawdzić, czy nie zostały przekroczone limity. Dlatego też do końca lutego trzeba dostarczyć do ZUS zaświadczenia o przychodach osiągniętych w ubiegłym roku. Takie dokumenty wystawiają zakłady pracy - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

"Wcześniejsi" emeryci i renciści, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, piszą oświadczenie samodzielnie. W ich przypadku za przychód uznaje się deklarowaną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

- Koniecznie trzeba pamiętać, że obowiązek przekazania informacji dotyczy także członków rad nadzorczych, którzy otrzymali wynagrodzenie z tytułu pełnienia tej funkcji oraz przychody uzyskane z pracy za granicą a także z tytułu pełnienia służby w tzw. służbach mundurowych (np. policja, Państwowa Straż Pożarna, Wojsko) oraz posłów i senatorów, jeśli od ryczałtu z tytułu sprawowania mandatu posła lub senatora opłacono składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - wyjaśnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Są też tacy świadczeniobiorcy, którzy nie muszą informować ZUS o przychodach, ponieważ mogą dorabiać bez ograniczeń. To emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny. Limit nie obowiązuje też niektórych rencistów. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową, oraz renty rodzinne przysługujące po uprawnionych do tych świadczeń.

Informacji do ZUS nie muszą także składać pobierający rentę rodzinną uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych i studenci, którzy nie ukończyli 26 lat a są zatrudnieni na umowie zlecenia lub agencyjnej (za wyjątkiem uczniów pobierających renty socjalne).


Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.