Opublikowano . Ostrów Mazowiecka | Aktualności | Straż pożarna


Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy trafił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Nagoszewce. Pojazd marki Mercedes kosztował blisko 900 tys. złotych.

Ochotnicza Straż Pożarna w Nagoszewce wzbogaciła się o nowy wóz strażacki. Pojazd marki Mercedes Benz Atego wyposażony jest w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zamontowany na stałe. Całkowity koszt zakupu wyniósł 829 512 zł. To najnowszy tego typu pojazd w Gminie Ostrów Mazowiecka.

2020/02/nagoszewka-jpg_5e58ecc4d26d2 fot. FB OSP Nagoszewka

Nowy samochód przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Ostrów Mazowiecka i nie tylko. Pozwoli strażakom ochotnikom efektywniej wykonywać swoją ciężką pracę na rzecz ratowania życia i mienia ludzkiego oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Środki na ten cel Ochotnicza Straż Pożarna w Nagoszewce pozyskała z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 374 512,00 zł, Gminy Ostrów Mazowiecka w kwocie 270 000 zł, Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego - 110 000 zł oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w ramach środków finansowych pochodzących z wpływów uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia - w kwocie 75 000 zł.