Opublikowano . Mazowieckie | Aktualności | Policja


Trwa trzynasta edycja konkursu "Policjant, który mi pomógł"

Komenda Główna Policji po raz trzynasty organizuje konkurs pn. "Policjant, który mi pomógł", w którym nagradzani są funkcjonariusze wyróżniający się profesjonalizmem i empatyczną postawą w obszarze indywidualnej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

2020/03/policjant-pomoc-jpg_5e74c27732887 Fot. materiały organizatora

Procedura zgłaszania policjantów do obecnej edycji konkursu trwa do 31 maja 2020 r.

- Zgodnie z regulaminem konkursu, zgłoszenia policjanta może dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja. Natomiast laureatów konkursu (5 osób) wybiera kapituła, w skład której wchodzą pracownicy Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", laureaci ostatnich trzech edycji konkursu oraz przedstawiciel Biura Prewencji KGP. Typowanie kandydatów odbywa się na podstawie szczegółowej analizy uzasadnień zawartych w formularzach zgłoszeniowych - informuje Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji.

Konkurs "Policjant, który mi pomógł" trwa nieprzerwanie od 2008 roku. Od tego czasu odbyło się już 12 edycji konkursu, podczas których wyłoniono 60 laureatów zasługujących w ocenie społeczeństwa na szczególne wyróżnienie. Byli to funkcjonariusze reprezentujący zarówno służbę prewencyjną, jak i kryminalną.

Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać na adres: pogotowie@niebieskalinia.pl lub pocztą na adres: "Niebieska Linia", 02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 13.

Formularz i regulamin konkursu znajduje się na stronie można pobrać na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl.