Opublikowano . Powiat ostrowski | Aktualności | Pozostałe wiadomości


Samorząd Mazowsza wesprze LGD "Zielone Sioło"

Zarząd Mazowsza rozstrzygnął konkursy dla organizacji pozarządowych - jeden dotyczący promowania mazowieckich produktów tradycyjnych i regionalnych, a drugi - rolnictwa ekologicznego, w tym upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym. W powiecie ostrowskim fundusze otrzyma jeden podmiot.

2020/05/mazovia-organizacja-wsparcie-jpg_5ec7a1d4c137f Fot. mazovia.pl

Organizacje pozarządowe będą uczyć o lokalnych tradycjach, zapraszać na warsztaty gotowania i zielarskie, ale też pokazywać rolę pszczół w ekosystemie.

W sumie, w dwóch konkursach wsparcie o łącznej wartości blisko 430 tys. zł trafi do 47 mazowieckich organizacji, w tym do siedmiu z subregionu ostrołęckiego, a jednego z powiatu ostrowskiego.

- To właśnie takie małe inicjatywy budują lokalne społeczności. Często w ich przygotowaniu biorą udział całe rodziny czy też sąsiedzi z jednej miejscowości. To jednoczy i integruje. W tym roku swoją siłę, co mnie osobiście bardzo cieszy, pokazały panie z kół gospodyń wiejskich zdobywając pieniądze na wiele swoich świetnych projektów. Patrząc na listę tegorocznych beneficjentów wiem, że będzie się w tym roku działo nie tylko ciekawie, ale przede wszystkim pysznie. Gratuluję wszystkim organizacjom - podkreśla Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego.

W ramach pierwszego konkursu organizacje mogły ubiegać o wsparcie przedsięwzięć dotyczących promowania produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych w ramach idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze. Na ten konkurs wpłynęło 86 wniosków. W sumie wsparcie trafi do 30 organizacji pozarządowych. Jego łączna wartość to blisko 270 tys. zł. Na realizację autorskiego przedsięwzięcia można było zdobyć do 10 tys. zł.

Z kolei wsparcie w konkursie ofert dotyczącym propagowania rolnictwa ekologicznego, w tym upowszechnienia roli pszczół w środowisku naturalnym ubiegało się 39 ofert. W sumie dofinansowanych zostanie 17 przedsięwzięć. Wartość wsparcia wszystkich to blisko 160 tys. zł.

Projekt dofinansowany z powiatu ostrowskiego:
- Lokalna Grupa Działania "Zielone Sioło" - warsztaty edukacyjne "Kochamy pszczoły" - kwota dotacji 9 tys. 574 zł.