Opublikowano . Powiat ostrowski | Aktualności | Pozostałe wiadomości


Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych z PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej informuje osoby niepełnosprawne o możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu Aktywny Samorząd realizowanego w Powiecie Ostrowskim.

2019/07/niepelnosprawni-jpg_5d36f4005942f

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie:

- do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym (moduł II programu) - osoby posiadające znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności – termin składania wniosków do 10 października,

- do zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu - osoby posiadające znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu schorzeń narządu ruchu oraz narządu słuchu,

- do uzyskania prawa jazdy - osoby posiadające znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu schorzeń narządu ruchu oraz schorzeń narządu słuchu

- do  zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania - osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności z powodu schorzeń obu kończyn górnych lub wzroku oraz osoby posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności w powodu schorzeń narządu wzroku, a także osoby posiadające znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu schorzeń narządu słuchu

- do szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania – osoby, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu do zakupu sprzętu elektronicznego,

- do utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego – osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu do zakupu sprzętu elektronicznego, 

- do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, mające dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

- do utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności,

- do zakupu i naprawy protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,

- do zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego – osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności z powodu schorzeń narządu ruchu powodujących problemy w samodzielnym przemieszczaniu się 

- do opieki nad osobą zależną (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki) - osoby posiadające znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności zatrudnione lub zarejestrowane w urzędzie pracy

Termin składania wniosków w ramach pkt. 2 -11 do  31 sierpnia 2020

Wnioski należy składać elektronicznie przez system SOW dostępny na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub w wersji papierowej w siedzibie PCPR w Ostrowi Mazowieckiej (wnioski do pobrania znajdują się na stronie internetowej www.pcprostrowmaz.pl program Aktywny Samorząd)

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Widnichowskiej 20, pod numerem telefonu 29 645 53 98 w. 22 oraz na stronie internetowej www.pcprostrowmaz.pl lub www.pfron.org.pl

Artykuł sponsorowany


Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.