Opublikowano . Kraj i świat | Firmy i instytucje | Ostrowskie firmy


Decydujmy Razem - projekt ministerstwa

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, jako jedyne w województwie mazowieckim oraz jedno z  trzydziestu jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego w Polsce, przystąpiło do pilotażowego projektu pn. „Decydujmy Razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V „Dobre rządzenie” Działania 5.3 „Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

”Decydujmy razem” to projekt partnerski, którego liderem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, realizowany przy współpracy partnerów: Stowarzyszenie CAL, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, Instytut Spraw Publicznych, Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundację Partnerstwo dla Środowiska oraz Fundację Funduszu Współpracy.   Jest to największy w Polsce projekt systemowy poświęcony partycypacji społecznej. Głównym celem przedsięwzięcia jest przygotowanie administracji samorządowej do partycypacyjnej współpracy z mieszkańcami.


Partycypacja społeczna polega na świadomym oraz aktywnym udziale obywateli w podejmowaniu decyzji dotyczących ich powiatu, gminy, dzielnicy. Samorządy zapraszając do współpracy organizacje pozarządowe oraz mieszkańców poznają lepiej ich potrzeby i w atmosferze dialogu oraz obustronnego zaangażowania będą mogły podejmować trafniejsze decyzje. Partycypacyjny model współpracy zwiększa zaangażowanie społeczne i współodpowiedzialność za decyzje podejmowane na poziomie samorządów. Prowadzi to do poprawy jakości dokumentów programowych gmin i powiatów, co w kolejnych etapach przekłada się na skuteczniejsze działania samorządów, pozwalające zaspokoić lokalne potrzeby.

W ramach projektu powołany zostanie Zespół partycypacyjny, składający się z przedstawicieli Starostwa, przedstawicieli Rady Powiatu, jednostek organizacyjnych Powiatu oraz przedstawicieli społeczności lokalnej. Zadaniem Zespołu partycypacyjnego będzie utworzenie dokumentu w obszarze polityki zatrudnienia. Opracowany przez Zespół dokument zostanie poddany konsultacjom społecznych, a  następnie przedłożony Zarządowi Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej i wdrożony do realizacji w roku 2012 po przyjęciu przez Radę Powiatu. Doświadczenia zdobyte w pilotażu posłużą do opracowania modelu partycypacyjnego tworzenia lokalnych polityk publicznych. Następnie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wraz z partnerami projektu podejmie działania mające na celu upowszechnienie tego modelu na terenie całego kraju.

Szczegółowe informacje na temat projekt znajdą Państwo na stronie internetowej:  www.decydujmyrazem.pl

Dodaj komentarzPublikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.