Opublikowano . Ostrów Mazowiecka | Aktualności | Zdrowie


Kwarantanna - wszystko co należy wiedzieć

Kwarantanna to termin, który towarzyszy nam na co dzień od początku epidemii koronawirusa. Żeby rozwiać wątpliwości, zebrane w jednym miejscu zostały najważniejsze informacje na ten temat.

2020/04/koronawirus-kwarantanna-dom-jpg_5e859691bde25

Co to jest kwarantanna i ile trwa?

Kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej z powodu narażenia na zarażenie np. po kontakcie z osobą chorą na koronawirusa. Co do zasady kwarantanna trwa 10 dni. Jednak w niektórych przypadkach okres ten jest dłuższy np. wobec osób przebywających na kwarantannie w związku z zachorowaniem współdomownika.

Przeważnie kwarantanna zaczyna się po tym jak organ inspekcji sanitarnej skontaktuje się z osobą narażoną na zakażenie. Osoba ta zostaje wtedy poinformowana o okresie trwania kwarantanny, a jej dane zostają umieszczone w tzw. systemie EWP.

Są jednak sytuacje, gdy objęcie kwarantanną nie wymaga decyzji organu i następuje "z automatu":

1) tzw. kwarantanna graniczna - osoba przekraczająca granicę Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązana odbyć, po przekroczeniu tej granicy, obowiązkową kwarantannę trwającą 10 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.

2) kwarantanna nakładana "automatycznie" w systemie EWP następnego dnia po zleceniu wykonania testu przez lekarza POZ - trwa do chwili uzyskania wyniku ujemnego, ale nie dłużej niż 10 dni. Nie dotyczy to osób wykonujących zawody medyczne.

3) kwarantanna, której podlega osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkująca z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 - kwarantanna ta trwa przez cały okres izolacji domownika, u którego stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 plus 7 dni po zakończeni przez niego tej izolacji.

Nowe, ważne przepisy dotyczące kwarantanny, weszły w życie 3 listopada. Intencją tych zmian było to, aby osoba zamieszkująca z osobą izolowaną poddała się rzeczywistej kwarantannie już od momentu uzyskania przez współmieszkańca dodatniego wyniku testu zanim organy Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, prowadząc dochodzenie epidemiczne, zadzwonią do tej osoby i wprowadzą jej dane do systemu.

Jednocześnie wprowadzono również podstawę do uzyskiwania przez osobę objętą ww. kwarantanną wynagrodzenia albo zasiłku za ten okres.

Podstawą do wypłaty takiej osobie świadczeń za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązku odbycia kwarantanny (wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego) będzie złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności odbycia ww. kwarantanny. 

Oświadczenie obejmie informacje:
- imię i nazwisko oraz numer PESEL ubezpieczonego,
- datę rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny (dzień, w którym domownik otrzymał informację o dodatnim wyniku testu),
- datę zakończenia kwarantanny (kwarantanna kończy się po 7 dniach od momentu zwolnienia z izolacji zakażonego domownika),
- imię, nazwisko, numer PESEL osoby zakażonej, a także dzień rozpoczęcia i zakończenia przez nią izolacji w warunkach domowych.

Od kiedy zaczyna się kwarantanna
Kwarantanna osoby skierowanej na badanie trwa od dnia następującego po dniu wystawienia skierowania przez lekarza do czasu uzyskania wyniku ujemnego. W nowych przepisach doprecyzowano, że nie trwa dłużej niż 10 dni - rozwiązuje to problem zbyt długiego oczekiwania na wynik testu i nie udało się uzyskać wyniku ujemnego, który stanowi podstawę zwolnienia.

Co to jest izolacja i ile trwa?
W przypadku uzyskania dodatniego wyniku testu, kwarantanna przekształca się w izolację, która kończy się:
- u osób objawowych - 3 dni od ustąpienia objawów, ale nie krócej niż 13 dni od wystąpienia objawów,
- u osób bezobjawowych - 10 dni liczone od uzyskania wyniku dodatniego (poprzedzającej kwarantanny się w te 10 dni nie wlicza).


Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.