Opublikowano . Powiat ostrowski | Kultura i rozrywka | Inne


Szlakiem powiatowej historii: gmina Nur

Okazuje się, że do zasobów zabytków gminy Nur należy kilka bardzo ciekawych obiektów. Zapoznanie się z nimi może poszerzyć naszą wiedzę na temat historii powiatowej, ale też stanowić ciekawy sposób spędzania czasu wolnego w okresie wiosennym.

2021/04/kosciol-nur-fot-ostrowmaz24-jpg_6066f34f6c9e8

Do zbiorów Narodowego Instytutu Dziedzictwa w gminie Nur, należy:

 • Cmentarz wojenny żołnierzy niemieckich z I wojny światowej, Kramkowo Lipskie:
  Powstał w roku 1915. Na cmentarzu tym spoczywają żołnierze armii niemieckiej i rosyjskiej. Na terenie obiektu znajduje się dziewięć mogił ziemnych.

 • Osada Nur:
  Na terenie miejscowości Nur odkryto ślady osad i cmentarzysk z czasów prehistorycznych. Najstarsze osadnictwo przypisuje się epoce paleolitu. Znaleziono tutaj liczne ślady z okresu neolitu. Znaleziska na tych terenach pochodzą także z epoki brązu i okresu wpływów rzymskich.

 • Kościół parafialny pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego, Zuzela:
  Wybudowany został w latach 1908-1913. Stroną rachunkową i gospodarczą budowy kościoła zajmował się miejscowy organista- Stanisław Wyszyński. Był to ojciec przyszłego Prymasa Tysiąclecia.

 • Osada Strękowo Nieczykowskie:
  Na terenie wsi odkryta została wczesnośredniowieczna osada. Osadnictwo zanikło tutaj prawdopodobnie w wieku XIII lub XIV, podczas licznych najazdów i wojen. Ludzie osiedlili się na tych terenach ponownie na początku XV wieku.

 • Plebania, Małkińska 7 Nur:
  Budynek wybudowano w 1929 roku, w stylu dworkowym z użyciem form neobarokowych. Obiekt ten został częściowo zniszczony w roku 1944 przez Niemców, podczas wysadzania kościoła parafialnego. Budynek odbudowano w latach czterdziestych XX wieku.

 • Układ dawnego miasta Nur:
  Zabytek pochodzi z roku 1434. Jako zabytek rozumiemy tutaj układ przestrzenny.

 • Osada Łęg Nurski:
  Nazwa ta pochodzi od położenia osady. Początki istnienia osady określa się na epokę żelaza/okres wpływów rzymskich. Znajdował się tutaj postój przy brodzie przez rzekę oraz (na początku XIX wieku) magazyn solny i zakład bednarski.

 • Szkoła, Zuzela:
  Budynek jest rekonstrukcją XIX-wiecznego obiektu. Jest przykładem małomiasteczkowego budownictwa drewnianego. W latach 1908-1911 do szkoły tej uczęszczał Kardynał Stefan Wyszyński.
  Szkołę wybudowano w XIX wieku i użytkowano ją do 1945 roku. W roku 1987 gruntowanie wyremontowano budynek oraz utworzono na jego terenie muzeum.

 • Osada Ołtarze-Gołacze:
  Początki jej istnienia szacuje się na późne średniowiecze. W roku 1441 dziedzic Ołtarzewa- Michał, otrzymał od księcia Bolesława przywilej uwolnienia się od sądownictwa ziemskiego.

 • Kaplica, Zuzela:
  Pobudowana w 1913 roku. Jest ona budynkiem murowanym z cegły.

Dodaj komentarzPublikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.