Opublikowano . Powiat ostrowski | Firmy i instytucje | PUP


PUP w Ostrowi Mazowieckiej oferuje wsparcie w związku z realizacją projektów

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do składania wniosków m.in o organizację stażu, o skierowanie na szkolenie indywidualne oraz o udzielanie jednorazowo środków na podjęcie działalności
gospodarczej.

2020/03/pup-ostrow-jpg_5e7e0141137b4 Zdjęcie ilustracyjne

Realizując projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostrowskim (IV)" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I - osoby młode na runku pracy Działanie 1.1 - Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 - Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do składania wniosków:

  • o organizację stażu (wnioskuje pracodawca),

  • o skierowanie na szkolenie indywidualne (wnioskuje osoba bezrobotna),

  • o przyznanie bonu na zasiedlenie (wnioskuje osoba bezrobotna, kwota 8 tys. złotych),

  • o udzielanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (wnioskuje osoba bezrobotna, kwota dofinansowania - 25 tys. złotych).

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 18 - 29 lat, będących tzw. młodzieżą NEET, co oznacza osobę nie pracującą, nie kształcącą się w trybie stacjonarnym i nie szkolącą się ze środków publicznych w okresie czterech tygodni poprzedzających rozpoczęcie udziału w projekcie.

Wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych. Druki wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej http://ostrowmazowiecka.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania

Przy rozpatrywaniu wniosków obowiązują przepisy prawne, wymogi wskazane w dostępnych na stronie
internetowej PUP "Kryteriach..." dotyczących realizacji w/w form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz warunki określone w dokumentacji realizowanego projektu.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej pod numerami telefonów: centrala PUP - 029 745 33 93, 029 745 21 51, jednorazowe środki - 508 027 515, bony na zasiedlenie - 507 106 962, staże - 508 027 409, szkolenia - 510 774 740, koordynator projektu - 508 027 545.

Zobacz gazetkę Lidla

Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.