Opublikowano . Powiat ostrowski | Aktualności | Pozostałe wiadomości


Do końca czerwca należy złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego poinformował, że od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu ma obowiązek złożyć deklarację o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

2022/05/ceeb-plakat-fot-glowny-urzad-nadzoru-budowlanego-jpg_628de3c517185 Fot. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Deklaracja dotyczy domów mieszkalnych, jak również budynków użyteczności publicznej oraz lokali usługowych. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma termin złożenia deklaracji do 30 czerwca 2022 roku. Dla nowopowstałych budynków termin ten to 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła i źródła spalania paliw. W przypadku zmiany źródła ciepła właściciel lub zarządca budynku bądź lokalu ma 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana na złożenie nowej deklaracji.

Deklarację można złożyć przez internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB, dostępnego pod adresem https://zone.gunb.gov.pl/ lub w formie papierowej.

Deklarację w formie papierowej można złożyć listownie lub osobiście w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynku.

Przekazanie danych jest obowiązkowe. Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia zgodnie z art. 27h ust.1 ustawy z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw będą groziły kary grzywny.

Zobacz gazetkę Lidla

Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.