Opublikowano . Powiat ostrowski | Aktualności | Pozostałe wiadomości


Inwestycje z powiatu ostrowskiego ze wsparciem Mazowsza

Ochrona powietrza i klimatu, wsparcie dla sołectw oraz działkowców - to działania w powiatach ostrowskim i wyszkowskim, które otrzymały dofinansowanie od samorządu województwa. Na ich realizację władze regionu przeznaczą ponad 1,4 mln zł. Umowy z beneficjentami podpisały członkinie zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc. W spotkaniu uczestniczył radny województwa mazowieckiego Mirosław Augustyniak.

2022/06/288223427-4981153311993168-4488358609329504986-n-jpg_62ac734e8cb6a Fot. Samorząd Województwa Mazowieckiego

Jak zaznacza Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego dzięki programom wsparcia możliwe jest dofinansowanie przez samorząd zadań, które będą miały realny wpływ na życie mieszkańców Mazowsza. - Mamy świadomość, że większe inwestycje są sporym obciążeniem dla lokalnych samorządów, dlatego programy wsparcia są dla nas ważnym elementem budżetu województwa. Tydzień temu i dziś podpisaliśmy umowy na ponad 4,5 mln zł dla czterech powiatów z regionu ostrołęckiego. To w sumie aż 230 inwestycji.

Zdaniem Janiny Ewy Orzełowskiej, członka zarządu województwa mazowieckiego programy wsparcia są bardzo ważne dla naszego regionu. - W obliczu znaczących zmian klimatu i sukcesywnie zanieczyszczanego powietrza potrzebne są zdecydowane działania. Dlatego program Mazowsze dla klimatu i Mazowsze dla czystego powietrza są tak istotne. Natomiast dzięki środkom z programu Mazowsze dla sołectw w powiatach ostrołęckim i wyszkowskim powstaną w tym roku place zabaw, siłownie plenerowe, altany, chodniki, tereny zielone czy nowe oświetlenie, a budynki świetlic i strażnic zostaną wyremontowane. 

Radny województwa mazowieckiego Mirosław Augustyniak zauważa, że inwestycje dofinansowane dzięki programom wsparcia są widoczne w każdym regionie Mazowsza. -Tylko w tym roku na realizację programów związanych z troską o czyste powietrze, klimat oraz wsparcie dla sołectw i działkowców przeznaczyliśmy w sumie ponad 33 mln zł, dzięki czemu powstanie ponad 1600 inwestycji. To jak rozwijają się poszczególne sołectwa dzięki naszym programom, widać gołym okiem  - dodaje.

Remonty świetlic, strażnic OSP i chodników czy nowe place zabaw, boiska i oświetlenie

"Mazowsze dla sołectw" to jeden z pierwszych programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego. Tylko w tym roku wsparcie w wysokości blisko 11,6 mln zł otrzymają aż 1172 projekty. Z tej puli 89 to inicjatywy z powiatów ostrowskiego i wyszkowskiego. Na ich realizację władze regionu przeznaczą blisko 900 tys. zł. Dzięki tym środkom powstaną place zabaw, siłownie plenerowe, altany czy chodniki. Zagospodarowane zostaną tereny rekreacyjne. Pojawi się także nowe oświetlenie uliczne, a budynki świetlic oraz strażnic OSP zostaną wyremontowane. 

Andrzejewo

 • Aktywizacja sołectwa Zaręby Warchoły poprzez budowę altany - 10 000,00 zł
 • Aktywizacja sołectwa Grodzick Ołdaki poprzez budowę altany - 10 000,00 zł
 • Zakup i montaż bram przy budynku świetlicy wiejskiej w Królach Dużych - 10 000,00 zł
 • Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Kowalówka - 10 000,00 zł

Boguty-Pianki

 • Uporządkowanie terenu wokół stawu w sołectwie Boguty-Rubiesze - 10 000,00 zł
 • Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Białe-Szczepanowice - 10 000,00 zł
 • Zagospodarowanie terenu rekreacyjnych w sołectwie Kutyłowo-Skupie - 10 000,00 zł
 • Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Drewnowo-Lipskie - 10 000,00 zł
 • Uporządkowanie terenu wokół stawu w sołectwie Białe-Misztale - 10 000,00 zł
 • Zagospodarowanie  terenu rekreacyjnego w sołectwie Drewnowo-Gołyń - 10 000,00 zł
 • Uporządkowanie terenu wokół stawu w sołectwie Białe-Kwaczoły - 10 000,00 zł

Brok

 • Instalacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Zamoście - 10 000,00 zł
 • Remont chodnika w sołectwie Brzostowa - 10 000,00 zł

Małkinia Górna

 • Budowa odcinka ogrodzenia terenu wiejskiego w sołectwie Podgórze Gazdy - 10 000,00 zł
 • Wymiana pokrycia dachowego na budynku strażnicy OSP Treblinka - 10 000,00 zł
 • Budowa odcinka chodnika w msc. Zawisty Podleśne - 10 000,00 zł
 • Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w msc. Poniatowo - 10 000,00 zł
 • Modernizacja oświetlenia na terenie sołectwa Kańkowo - 10 000,00 zł
 • Rewitalizacja terenu sołectwa Klukowo - 10 000,00 zł
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Rostki Piotrowice - 10 000,00 zł

Nur

 • Modernizacja oświetlenia ulicznego w Zakrzewie-Słomach - 10 000,00 zł
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego w Zaszkowie-Kolonii - 10 000,00 zł

Ostrów Mazowiecka

 • Remont budynku gminnego w miejscowości Wiśniewo - 10 000,00 zł
 • Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Prosienica - 10 000,00 zł
 • Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Pałapus - 10 000,00 zł
 • Wykonanie ogrodzenia dz. gminnej nr 168/2 w miejscowości Popielarnia - 10 000,00 zł
 • Zakup i montaż klimatyzacji w remizo - świetlicy w Kalinowie - 10 000,00 zł
 • Wykonanie parkingu przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Jelonkach - 10 000,00 zł
 • Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Nieskórz - 10 000,00 zł
 • Doposażenie placu zabaw w miejscowości Zakrzewek - 10 000,00 zł
 • Doposażenie placu zabaw w miejscowości Stok - 10 000,00 zł
 • Doposażenie placu zabaw w miejscowości Przyjmy k. Poręby - 10 000,00 zł

Stary Lubotyń

 • Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w sołectwie Lubotyń-Morgi - 10 000,00 zł
 • Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w sołectwie Rogówek - 10 000,00 zł
 • Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w sołectwie Klimonty - 10 000,00 zł
 • Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w sołectwie Gawki - 10 000,00 zł

Szulborze Wielkie

 • Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Brulino-Lipskie - 10 000,00 zł
 • Zakup mebli i zastawy stołowej na potrzeby sołectwa Helenowo - 10 000,00 zł
 • Adaptacja przestrzeni publicznej na skwer w Grędzicach - 10 000,00 zł
 • Adaptacja przestrzeni publicznej na skwer w Janczewie Wielkim - 10 000,00 zł

Wąsewo

 • Budowa placu zabaw w miejscowości Rynek - 10 000,00 zł
 • Zakup i montaż altany oraz tablicy ogłoszeniowej w miejscowości Króle - 10 000,00 zł
 • Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Dalekie - 10 000,00 zł
 • Zakup i montaż wiaty oraz tablicy informacyjnej w miejscowości Choiny - 10 000,00 zł
 • Budowa placu zabaw w miejscowości Modlinek - 10 000,00 zł
 • Zakup i montaż wiaty przystankowej oraz lamp energooszczędnych w miejscowości Brudki Nowe - 10 000,00 zł
 • Zakup i montaż progów zwalniających oraz tablicy ogłoszeniowej w miejscowości Trynosy- Osiedle - 10 000,00 zł
 • Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Wąsewo Lachowiec - 10 000,00 zł
 • Zakup i montaż elementów infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo oraz świadomość mieszkańców sołectwa Bagatele - 10 000,00 zł
 • Zakup i montaż elementów infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo i świadomość mieszkańców sołectwa Grębki - 10 000,00 zł

Zaręby Kościelne

 • Budowa altany w miejscowości Świerże Zielone - 10 000,00 zł
 • Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gaczkowo - 10 000,00 zł
 • Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsiorowo - 10 000,00 zł
 • Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Skłody Średnie - 10 000,00 zł

Ogródki działkowe ze wsparciem Mazowsza

W ramach programu Mazowsze dla działkowców samorządy mogły ubiegać się o wsparcie m.in. na nowe oświetlenie, modernizacje ogrodzenia czy zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni. W tym roku samorząd województwa dofinansuje projekty 101 rodzinnych ogrodów działkowych, na których realizację przeznaczy ponad 1,5 mln zł. Wsparcie w wysokości 45,2 tys. zł otrzymają także 3 ogrody działkowe z Ostrowi Mazowieckiej i Wyszkowa.

 • Miasto Ostrów Mazowiecka - ROD "MAZOWSZE" - Modernizacja głównej sieci wodociągowej i przyłączy na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych - Etap II - 20 000,00zł.

Mazowieckie gminy stawiają na czyste powietrze

W ramach czwartej edycji autorskiego programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego samorządowcy zgłosili blisko 200 projektów, spośród których radni województwa wybrali 179 do dofinansowania. Z powiatów ostrowskiego i wyszkowskiego wsparcie w wysokości blisko 70 tys. zł otrzyma 8 inicjatyw. Dotyczą one m.in. monitoringu jakości powietrza, akcji edukacyjno-informacyjnych dla mieszkańców Otrzymane dofinansowanie pomoże mazowieckim gminom we wdrażaniu przepisów uchwały antysmogowej oraz działań naprawczych, wynikających z programu ochrony powietrza. 

 • Małkinia Górna Gmina - Przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej na terenie Gminy Małkinia Górna - 4 920,00 zł,
 • Brok Gmina - Przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej dot. dobrych praktyk w zakresie ochrony powietrza na terenie gminy Brok - 2 214,00 zł,
 • Ostrów Mazowiecka Gmina - Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka -12 474,00 zł oraz Gmina Ostrów Mazowiecka myśli ekologicznie - 6 000,00 zł.

Blisko 400 tys. zł na ochronę klimatu 

Utworzenie miejskiej zielonej przestrzeni, montaż lamp solarnych, nowe nasadzenia czy retencjonowanie wody - to przykłady projektów ekologicznych, które jeszcze w tym roku zostaną zrealizowane na Mazowszu. W sumie powstanie 157 inwestycji, na których realizacje władze regionu przeznaczą ponad 11,2 mln zł. Wsparcie w wysokości ponad 394 tys. zł otrzyma także 5 projektów z powiatów ostrowskiego i wyszkowskiego.

 • Gmina Stary Lubotyń - Modernizacja oświetlenia terenu Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu - 50 000,00 zł,
 • Gmina Wąsewo - Kompleksowe działania na rzecz ochrony środowiska na terenie Gminy Wąsewo - 85 944,00 zł.
Zobacz gazetkę Lidla

Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.