Opublikowano . Powiat ostrowski | Aktualności | Wiadomości z powiatu


LIII Sesja Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej informuje o zwołaniu sesji Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej.

2021/08/starostwo-powiatowe-w-ostrowi-mazowieckiej-fot-ostrowmaz24-2-jpg_6113b595046dc

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej poinformowało, że zwołana zostanie LIII Sesja Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej i będzie miała miejsce w czwartek 29 września o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, przy ul. 3 Maja 68, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie Protokołu Nr LII/2022 z Sesji Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej  odbytej w dniu 25 sierpnia 2022 r.
 3. Informacja o pracy Zarządu Powiatu.
 4. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2022 roku.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego za pierwsze półrocze 2022 roku.
 6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej za pierwsze półrocze 2022 roku.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok,
  zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2022 - 2035,
  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane Powiatowi Ostrowskiemu w roku 2022,
  darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ostrowskiego na rzecz Gminy Zaręby Kościelne.
 8. Wnioski, pytania i oświadczenia radnych.
 9. Odpowiedzi na pytania i wnioski radnych.
 10. Wolne wnioski.
 11.  Zakończenie obrad sesji.
Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.