Opublikowano . Powiat ostrowski | Firmy i instytucje | ZGK


Komisja ZGK rozpoczyna kontrolę przyłączy!

Komisja Zakładu Gospodarki Komunalnej rozpoczyna kontrolę przyłączy. Należy spodziewać się Przewodniczącego Komisji Kontrolnej, który wystąpi z prośbą o udostępnienie niezbędnych dokumentów lub wskazanie miejsca zainstalowania urządzeń kontrolnych, np. wodomierzy.

2019/08/zgk-ostrow-jpg_5d51320517ef3

Od 9 listopada zespół kontrolny Zakładu Gospodarki Komunalnej rozpoczyna pracę. Od przyszłego tygodnia spodziewać się można odwiedzin Przewodniczącego Komisji Kontrolnej, który wystąpi z z prośbą o udostępnienie niezbędnych dokumentów lub wskazanie miejsca zainstalowania urządzeń kontrolnych, np. wodomierzy.

Należy przypomnieć, że w tym roku od 1 kwietnia do 30 maja 2022 roku Zakład Gospodarki Komunalnej ogłosił abolicję, która polegała na zgłoszeniu do ZGK w Ostrowi Mazowieckiej faktu nielegalnych praktyk - nielegalnych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, bezumownego korzystania z sieci kanalizacyjnej lub sieci wodociągowej na terenie miasta bez konsekwencji prawnych.

Wszystkim, którzy skorzystali z abolicji nie wymierzono żadnych kar i podpisano z nimi umowy, na w pełni legalne korzystanie z miejskiej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. W wyniku abolicji do niewłaściwych praktyk przyznało się 25 osób, właścicieli prywatnych zabudowań na terenie miasta.

Teraz przyszedł czas na zapowiadane podczas akcji abolicyjnej kontrole. Podstawę prawną kontroli stanowi art. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.).

"(...) Art. 7. Osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 4-7, w celu: (...) pkt 2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów."
W skład Komisji Kontrolnej wchodzi czworo pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej. Wszyscy kontrolerzy są wyposażeni w legitymacje z imieniem i nazwiskiem umieszczone w widocznym miejscu oraz w pisemne upoważnienia Prezesa ZGK. Informujemy, że wciąż istnieje możliwość dla osób, które mają wiedzę na temat nieprawidłowości dotyczących ich posesji, ZŁOSZENIA SIĘ DO SIEDZIBY Oddziału Wodociągów i Kanalizacji (ul. Sikorskiego 39A) celem zawarcia ugody z ZGK.
ko (ZGK)

Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.