Opublikowano . Powiat ostrowski | Aktualności | Policja


Działania w ramach projektu pn. "Identyfikacja ofiar handlu ludźmi jako podstawa uzyskania wsparcia przez pokrzywdzonego"

Ruszył ogólnopolski projekt pn. "Identyfikacja ofiar handlu ludźmi jako podstawa uzyskania wsparcia przez pokrzywdzonego", który jest realizowany w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

2022/11/projekt-stop-handlowi-ludzmi-fot-komenda-powiatowa-policji-w-ostrowi-mazowieckiej-jpg_637b761770445 Fot. Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej

Rozpoczęły się działania w związku z ogólnopolskim projektem pn. "Identyfikacja ofiar handlu ludźmi jako podstawa uzyskania wsparcia przez pokrzywdzonego". Projekt jest realizowany w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego: instrumentu współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego, a jego celem jest przede wszystkim wzrost kompetencji koordynatorów ds. handlu ludźmi w zakresie wczesnej identyfikacji ofiar i prowadzenia spotkań ze społeczeństwem oraz wytworzenie impulsu służącego wzbudzeniu świadomości zagrożeń współczesnym niewolnictwem. Beneficjentami projektu są zarówno funkcjonariusze służby kryminalnej, jak i służby prewencyjnej, zajmujący się koordynacją zapobiegania oraz zwalczania przestępstwa handlu ludźmi na poziomie regionalnym i lokalnym, a także osoby w wieku 16 - 45 lat, wyjeżdżające bądź noszące się z zamiarem wyjazdu do pracy poza granice kraju jako osoby najbardziej narażone na zjawisko handlu ludźmi, w tym zjawisko wyzysku pracowniczego.

Działania projektowe to m.in.:

  • opracowanie materiałów edukacyjnych dla funkcjonariuszy policji,

  • szkolenia specjalistyczne dla funkcjonariuszy Policji zajmujących się koordynacją zapobiegania oraz zwalczania przestępstwa handlu ludźmi na poziomie regionalnym i lokalnym, prowadzone na terenie całego kraju,

  • przygotowanie spotu na temat zapobiegania handlowi ludźmi,

  • opracowanie oraz wydruk 300 tys. egzemplarzy ulotek informacyjnych,

  • międzynarodowa konferencja będąca okazją do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w obszarze zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi.

- Opracowane broszury informacyjno-edukacyjne dedykowane są osobom najbardziej narażonym na zjawisko handlu ludźmi, informacje tam zawarte mają za zadanie uwrażliwienie obywateli na symptomy tego zjawiska, obalenie mitów i błędnych przekonań oraz zawierają podpowiedzi, jakie są ich prawa i gdzie w sytuacji zagrożenia mogą szukać pomocy. Celem produkcji i emisji spotu jest dotarcie do jak największej grupy odbiorców w celu podniesienia świadomości osób wyjeżdżających bądź noszących się z zamiarem wyjazdu do pracy poza granice kraju, w tym młodzieży, w obszarze zagrożeń wiążących się z przestępstwem handlu ludźmi, przede wszystkim wyzyskiem pracowniczym - czytamy na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej.

Dodaj komentarzPublikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.