Opublikowano . Powiat ostrowski | Aktualności | Zdrowie


Bezpłatne badania lekarskie dla uczniów i studentów w Szpitalu w Ostrowi Mazowieckiej

Szpital w Ostrowi Mazowieckiej już kolejny rok z rzędu przeprowadza bezpłatne badania lekarskie dla kandydatów do szkół.

2021/03/szpital-jpg_6040d2bc149a5

Bezpłatne badania są skierowane przede wszystkim do kandydatów na studia wyższe, szkoły ponadpodstawowe oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe. Ponadto badania obejmują również uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa mazowieckiego, a głównie z terenu powiatu ostrowskiego. Kandydat zgłaszający się na badania powinien posiadać skierowanie w oryginale ze szkoły lub uczelni, dowód tożsamości (np. legitymacja szkolna) oraz PESEL.

Dodatkowo, jeżeli posiada wyniki badań diagnostycznych wykonane w okresie ostatnich sześciu miesięcy, zaświadczenie z poradni specjalistycznej (kardiologicznej, neurologicznej, okulistycznej, endokrynologicznej lub innej), jeżeli kandydat jest tam leczony, kserokopie kart informacyjnych z pobytów szpitalnych lub kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności, powinien je również dostarczyć. Zaleca się, aby kandydaci byli na czczo.

Kandydaci niepełnoletni, którzy chcą skorzystać z bezpłatnych badań lekarskich w ramach akcji przeprowadzanej przez szpital w Ostrowi Mazowieckiej, muszą zgłosić się z rodzicem, opiekunem prawnym lub z ich pisemną zgodą na przeprowadzenie badań.

Badania kandydatów przeprowadzane są w Poradni Medycyny Pracy, w pokoju nr 2/7, na I piętrze budynku Powiatowej Przychodni Specjalistycznej, znajdującej się pod adresem ul. Duboisa 68 w Ostrowi Mazowieckiej. Termin badania lekarskiego zostanie ustalony podczas rejestracji telefonicznej, która odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00. Numer telefonu do rejestracji to 29 746 37 81.

Przed rozpoczęciem badania, pielęgniarka medycyny pracy musi założyć Kartę badania profilaktycznego i przeprowadzić wywiad z badanym kandydatem, dotyczący jego stanu zdrowia. Badanie to odbywa się w pokoju nr 2/8. Aby móc przystąpić do badania, niezbędne jest prawidłowo wypełnione skierowanie przez placówkę dydaktyczną.

Skierowanie powinno zawierać: 

  • oznaczenie placówki dydaktycznej w postaci nadruku, naklejki lub pieczątki, zawierające jej nazwę (firmę), adres, NIP i REGON;

  • imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia i numer PESEL osoby badanej, a jeżeli nie posiada numeru

  • PESEL – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

  • informację o zakresie kształcenia oraz o czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych albo kształcenia w szkole doktorskiej;

  • dokładne określenie czy badanie dotyczy kandydata do szkoły ponadpodstawowej lub wyższej, ucznia tej szkoły lub studenta, czy kandydata na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego;

  • datę wystawienia skierowania;

  • pieczątkę, nadruk lub naklejkę zawierające imię i nazwisko osoby kierującej na badanie lekarskie oraz jej własnoręczny podpis.

Wzór skierowania na bieżąco dostępny jest na stronie internetowej MWOMP.

Zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U.2022.437 t.j. z dnia 22.02.2022 r.) - Pełnoletni kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz pełnoletni słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych ponoszą koszty przeprowadzonych badań.

Dodaj komentarzPublikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.