Opublikowano . Mazowieckie | Aktualności | Pozostałe wiadomości


Nowa perspektywa - nowe fundusze

Ruszyła kolejna perspektywa finansowania unijnego - "Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027". Jak dzięki nim może zmienić się Mazowsze? Kiedy i na jakie działania można składać wnioski?

2023/05/nowa-perspektywa-nowe-fundusze-fot-urzad-marszalkowski-wojewodztwa-mazowieckiego-jpg_646c911345154 Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Jest o co powalczyć. W obecnej perspektywie unijnej 16 województw otrzyma na rozwój łącznie 153 mld złotych. W ich dyspozycji będzie aż 44 proc. środków objętych Umową Partnerstwa.

Jak zaznacza członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, efekty wsparcia ze środków unijnych widać na każdym kroku. - A takich inwestycji dzięki środkom unijnym będzie jeszcze więcej. Nowa perspektywa to kolejne możliwości rozwoju. O wsparcie mogą już ubiegać się m.in. przedsiębiorcy, samorządy, organizacje społeczne czy powiatowe urzędy pracy.

Ile dla Mazowsza?

Łączna wartość całego programu regionalnego Mazowsza to 2.1 mld euro, czyli około 10 mld złotych. Jak podkreśla członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, Mazowsze to z jednej strony silnie rozwinięta Warszawa, a z drugiej część regionalna. - I to właśnie do tej drugiej trafi ¾ przyznanych nam środków. Te środki wesprą inwestycje realizowane przez samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców czy sektor badawczy.

Niwelowaniu różnic wewnętrznych w rozwoju województwa ma służyć wprowadzony podział statystyczny Mazowsza, dzięki któremu będzie ono „widziane” w nowej perspektywie jako dwa regiony: lepiej rozwinięty Warszawski stołeczny i słabiej rozwinięty Mazowiecki regionalny. To do tego ostatniego trafi 76 proc. funduszy unijnych przeznaczonych dla całego województwa mazowieckiego. Pozwoli to zwiększyć szanse na równomierny rozwój regionu, ale też skorzystać słabiej rozwiniętej części województwa z dodatkowych środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

"Mapa" dla funduszy

Pierwsze konkursy o dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu "Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027" już się rozpoczęły. - Główne priorytety to innowacyjność gospodarki, zielona gospodarka, włączenie społeczne i integracja - mówi dr Marcin Wajda, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w urzędzie marszałkowskim. - Prawie 15 proc. środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczone będzie na wspieranie innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej Mazowsza, a ponad 30 proc. na zielony rozwój województwa. Jeśli chodzi o zakres wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus obejmie on rynek pracy, edukację dzieci, młodzieży i dorosłych, włączenie społeczne, usługi społeczne i zdrowotne. Najwięcej środków, bo około 37 proc. całej alokacji EFS+ zostanie przeznaczone na działania związane z aktywną integracją, rozwojem usług społecznych i zdrowotnych - wymienia.

Skąd wziąć informacje?

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027" można pobrać ze strony www.funduszedlamazowsza.eu.

Informacji udzielają eksperci Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w siedzibie MJWPU w Warszawie oraz punktów informacyjnych w Płocku, Siedlcach, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

- Na posiedzeniu sejmikowej komisji ds. strategii rozwoju omawialiśmy prace nad projektem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2021–2027. Określi ona zakres interwencji dla regionu Warszawskiego stołecznego. Mam nadzieję, że gminy wchodzące w jego skład nie ucierpią ze względu na niski 50-proc. poziom dofinansowania projektów z funduszy UE i uzyskają wsparcie z poziomu krajowego i regionalnego - podsumowuje Izabela Ziątek, przewodnicząca sejmikowej Komisji Strategii, Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego.

Wnioskowy "rozkład jazdy"

O wsparcie będą mogli ubiegać się m.in.: przedsiębiorcy, samorządy, organizacje pozarządowe, instytuty naukowo-badawcze, szkoły wyższe. Za ogłaszanie konkursów odpowiadają Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych i Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Jak zauważa radny województwa mazowieckiego Mirosław Augustyniak, beneficjenci z subregionu ostrołęckiego aktywnie sięgają po środki unijne. - Tak duże zaangażowanie w przygotowywanie i zgłaszanie projektów pokazuje, że zapotrzebowanie jest ogromne. Wszyscy z niecierpliwością czekali na uruchomienie środków w ramach nowej perspektywy finansowej. Środki unijne to ogromna szansa na rozwój naszego regionu.

II kwartał

 • kontrola jakości powietrza,
 • gospodarka odpadami,
 • wsparcie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej,
 • aktywizacja zawodowa kobiet,
 • rozwój usług dla mieszkańców w ramach społeczności lokalnych.

III kwartał

 • zarządzanie inteligentnymi sieciami wodociągowymi,
 • usuwanie miejsc nielegalnego składowania odpadów,
 • wprowadzanie telepracy,
 • fundusze dla szkół na rozwój kluczowych kompetencji uczniów,
 • kształcenie dorosłych,
 • aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

IV kwartał

 • dofinansowanie tworzenia infrastruktury społecznej,
 • budowa i przebudowa dróg powiatowych oraz gminnych,
 • ograniczanie skutków suszy przez retencjonowanie wód opadowych,
 • ochrona różnorodności biologicznej i parków krajobrazowych,
 • dofinansowanie innowacyjnych projektów biznesowych,
 • rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci i młodzieży,
 • wzmocnienie potencjału partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Dodaj komentarzPublikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.