Opublikowano . Powiat ostrowski | Aktualności | Pozostałe wiadomości


Fundacja "Pomaganie krzepi" inwestuje 100 tys. złotych w ekologiczne inicjatywy Kół Gospodyń Wiejskich!

Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej S.A. "Pomaganie krzepi" ogłasza konkurs grantowy "Eko-gospodyni", skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich. Inicjatywa ma na celu promowanie edukacji ekologicznej oraz postaw proekologicznych w środowisku lokalnym, z naciskiem na członkinie KGW.

2023/05/eko-gospodyni-fot-fundacja-pomaganie-krzepi-jpg_646f5dccc3df2 Fot. Fundacja "Pomaganie krzepi"

Lokalne akcje na rzecz ekologii

Program "Eko-gospodyni" to odpowiedź na rosnącą potrzebę edukacji ekologicznej oraz działań na rzecz ochrony środowiska. Fundacja zapewnia pulę dofinansowania o wartości 100 tys. złotych, z której środki będą przeznaczane na wsparcie różnorodnych projektów. Działania, które mogą być objęte dofinansowaniem, obejmują:

  • organizację warsztatów ekologicznych i przyrodniczych,

  • dbałość o lokalne środowisko naturalne, np. poprzez sadzenie lasu, sprzątanie terenów zielonych,

  • szkolenia z zakresu edukacji ekologicznej,

  • działania dotyczące oszczędzania i racjonalnego wykorzystywania wody i energii,

  • inicjatywy edukacyjne w zakresie ochrony przyrody i inne działania związane z edukacją ekologiczną,

  • doposażenie KGW w sprzęt, przedmioty, urządzenia niezbędne do promowania działań proekologicznych,

  • doposażenie KGW w sprzęt umożliwiający organizację wydarzeń przyjaznych środowisku.

Zasady udziału

Aby wziąć udział w programie grantowym "Eko-gospodyni", Koło Gospodyń Wiejskich, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze KGW, musi przygotować projekt opisujący działania w zakresie edukacji ekologicznej lub promocji postaw proekologicznych. Środki na dofinansowanie poszczególnych projektów wynoszą łącznie 100 tys. złotych, z możliwością uzyskania grantu do 8 tys. złotych na jeden projekt.

Wnioski o dofinansowanie należy złożyć poprzez Generator wniosków do dnia 31 lipca 2023 roku do godz. 23.59 na stronie www.pomaganie-krzepi.pl/generator. Ważne jest, aby pamiętać, że jedno KGW może złożyć tylko jeden wniosek.

Więcej szczegółowych informacji na temat programu grantowego można znaleźć w regulaminie na stronie Fundacji: https://www.pomaganie-krzepi.pl/1897,kgw?tresc=15041&fbclid=IwAR2DGlLKSn1tV1pJr8Emk48eyPPWeivwG0DFtjNleTbPAuxo3TcyGNYqutU.

Fundacja "Pomaganie krzepi" ogłosi zwycięskie projekty na swojej stronie internetowej www.pomaganie-krzepi.pl oraz profilu na Facebooku: www.facebook.com/fundacjapomaganiekrzepi, najpóźniej do dnia 15 września 2023 roku.

Ten Program grantowy to doskonała okazja, aby przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego, podnoszenia świadomości ekologicznej w swoich społecznościach, a także rozwoju własnej organizacji poprzez doposażenie w sprzęt związany z działaniami proekologicznymi.

Dodaj komentarzPublikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.