Opublikowano . Powiat ostrowski | Aktualności | Wybory


Mazowieckie izby rolnicze przyjmują zgłoszenia kandydatów na członków okręgowych komisji wyborczych

Mazowieckie izby rolnicze przyjmują zgłoszenia kandydatów na członków okręgowych komisji wyborczych, które odbędą się 24 września 2023 r.

2023/07/361856073-656210646530570-1071250115808614459-n-jpg_64b7d1b1b118b Fot. Materiały organizatora

Okręgowe komisje wyborcze są odpowiedzialne za organizację i przeprowadzenie wyborów do rad powiatowych izb rolniczych. Składają się z 3 do 5 osób, które wybierane są przez członków samorządu rolniczego.

Aby zostać członkiem okręgowej komisji wyborczej, należy być osobą fizyczną lub prawną, będącą podatnikiem podatku rolnego lub podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej, a także członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej posiadającej w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka do 31 lipca 2023 r.

Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

- formularz zgłoszenia kandydata na członka okręgowej komisji wyborczej,

- oświadczenie o opłacaniu podatku rolnego,

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Formularze zgłoszenia kandydata na członka okręgowej komisji wyborczej oraz oświadczenia o opłacaniu podatku rolnego dostępne są na stronie internetowej Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Do zadań okręgowych komisji wyborczych należy przede wszystkim:

- współdziałanie w wykonywaniu zadań wyborczych z wójtem w sprawach właściwego i terminowego sporządzenia spisów członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym,

- rejestrowanie kandydatów na członków rady powiatowej izby rolniczej,
zarządzenie druku kart do głosowania,

- przeprowadzenie wyborów, a także głosowania w okręgu niepodzielonym na obwody,

- ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu i podanie ich do wiadomości publicznej.

Wybory do izb rolniczych odbędą się w dniu 24 września 2023 r.

Do głosowania uprawnieni są wszyscy członkowie samorządu rolniczego, tj. osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego lub podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej, a także członkowie rolniczej spółdzielni produkcyjnej posiadające w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

Głosowanie odbywa się w lokalach wyborczych zlokalizowanych na terenie powiatów.

Kandydatów na członków rad powiatowych izb rolniczych zgłaszają organizacje społeczne, gospodarcze i zawodowe rolników.

Wybrani członkowie rad powiatowych izb rolniczych tworzą Krajową Radę Izb Rolniczych.

Dodaj komentarzPublikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.