Opublikowano . Powiat ostrowski | Aktualności | Wybory


Okręgowa Komisja Wyborcza w Ostrowi Mazowieckiej wzywa do zgłaszania kandydatów na członków Rady Powiatowej

Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 126 w Ostrowi Mazowieckiej ogłosiła w dniu 5 września 2023 roku ogłoszenie o zgłaszaniu kandydatów na członków Rady Powiatowej Izby Rolniczej.

2023/09/zblizenie-widok-meski-reki-mienia-pioro-74855-2703-jpeg_64f70ee57e48e

Zgodnie z § 14 uchwały nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, w związku z nie zgłoszeniem w przewidzianym terminie zgłaszania kandydatów na członków Rady Powiatowej, liczby kandydatów odpowiadającej co najmniej liczbie mandatów do obsadzenia, Komisja Okręgowa wzywa członków Izby z Okręgu Wyborczego nr 126 Ostrowi Mazowieckiej do zgłaszania dodatkowych kandydatów.

Termin zgłoszenia i rejestracji dodatkowych kandydatów upływa w dniu 8 września br. o godz. 15.00.

Zgłoszenia kandydatów należy składać w siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej w Ostrowi Mazowieckiej (ul. Piłsudskiego 12) osobiście lub pocztą.

Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

- podanie o zgłoszenie kandydatury,

- życiorys kandydata,

- poświadczenia o posiadanym wykształceniu i doświadczeniu zawodowym,
oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, mieniu, środowisku, wiarygodności dokumentów lub wiarygodności podpisu,

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności,

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo przeciwko wyborom lub referendom.


Kandydatami na członków Rady Powiatowej mogą być osoby, które spełniają następujące warunki:

- są członkami Izby Rolniczej,

- mają pełną zdolność do czynności prawnych,

- posiadają obywatelstwo polskie,

- nie są skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, mieniu, środowisku, wiarygodności dokumentów lub wiarygodności podpisu,

- nie są karane za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności,

- nie są karane za przestępstwo przeciwko wyborom lub referendom.


Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej odbędą się w dniu 24 września 2023 roku.

Dodaj komentarzPublikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.