Opublikowano . Powiat ostrowski | Aktualności | Wiadomości z powiatu


Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia

Na podstawie art.37 ustawy o lasach (Dz.U.2022 poz.672) istnieje możliwość nabycia przez nadleśnictwo lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia, stanowiących własność osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w szczególności w przypadku, jeżeli:

2024/02/zrzut-ekranu-2024-02-12-132538-jpg_65ca0ef62748e

  • Grunt bezpośrednio przylega do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka.
  • Reguluje przebieg granicy polno-leśnej.
  • Stan prawny gruntu jest uregulowany (założona jest księga wieczysta, aktualne są zapisy w istniejącej księdze wieczystej, brak jest wpisów w DZIALE IV-Hipoteka- obciążeń hipotecznych).
  • W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego grunt jest przeznaczony do zalesienia. W przypadku braku takiego planu musi zostać wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Ofertę sprzedaży gruntu należy przesłać do biura Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 30, 07-300 Ostrów Mazowiecka lub e-mail:
ostrow.maz@warszawa.lasy.gov.pl

Każda oferta zostanie rozpatrzona, Nadleśnictwo określi przydatność oferowanego gruntu do prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej.
W przypadku jakichkolwiek pytań osobą do kontaktów w przedmiotowej sprawie jest Adam Kaczmarczyk (029 46 87 36), e-mail adam.kaczmarczyk@warszawa.lasy.gov.pl

 

Artykuł sponsorowany

Dodaj komentarz